Mikrobiolog.si (letnik 2, številka 3, december 2022)

Pred vami je tretja številka revije Mikrobiolog.si v letu 2022.