Pred vami je prva številka revije Slovenskega mikrobiološkega društva – Mikrobiolog.si. Z revijo želimo širši mikrobiološki javnosti predstaviti posameznike, raziskovalne skupine in programe ter preko strokovnih prispevkov osvetliti aktualna dognanja iz vseh področij mikrobiologije v Sloveniji

V prvi številki Mikrobiolog.si so prispevke pripravili mikrobiologi iz Biotehniške fakultete UL, Medicinske fakultete UL, Veterinarske fakultete UL, podjetja Omega d.o.o. in z Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU.
SMD Copyright © 2010