Mikrobiolog.si (letnik 1, številka 2, avgust 2021)

Pred vami je druga številka revije Mikrobiolog.si.