Pretekli nagrajenci

Priznanja SMD za leto 2020

 Komisija za dodelitev priznanj:

znan. svet. dr. Matjaž Ocepek

prof. dr. Romana Marinšek-Logar

prof. dr. Maja Rupnik

doc. dr. Matej Butala

doc. dr. Urška Jamnikar Ciglenečki

 

PRIZNANJE mladim mikrobiologom Slovenije za izjemne znanstveno-raziskovalne dosežke                                

KATARINA BAČNIK

 

PRIZNANJE za pomembne znanstveno-raziskovalne dosežke na področju mikrobiologije v Sloveniji

doc. dr. CENE GOSTINČAR

 

PRIZNANJE za uspešno organizacijsko delo v društvu

ANA CERAR

 

PLAKETA za izjemne pedagoške dosežke z mednarodno odmevnostjo na področju mikrobiologije

prof. dr. DAVID STOPAR

 

NAZIV ČASTNEGA ČLANA SMD za posebne zasluge pri sodelovanju in promociji SMD v mednarodnem prostoru

prof. dr. LJILJANA PINTER

dr. DANKO HAJSIG

__________________________________________________________________________________

Priznanja, plakete in Plenčičevo odličje, podeljena na 7. Kongresu Slovenskega mikrobiološkega društva, Bled, 21.09.2017

Komisija za dodelitev priznanj:
prof. dr. Ines Mandić Mulec
prof. dr. Romana Marinšek-Logar
prof. dr. David Stopar
prof. dr. Maja Rupnik
doc. dr. Matej Butala

 
1. PRIZNANJE mladim mikrobiologom Slovenije za izjemne znanstveno-raziskovalne dosežke
asist. dr. SANDRA JANEŽIČ
 
2. PRIZNANJE za pomembne strokovne dosežke na področju mikrobiologije v Sloveniji
znan. svet. dr. MATJAŽ OCEPEK
 
3. PRIZNANJE za uspešno organizacijsko in strokovno delo v društvu
doc. dr. MAŠA VODOVNIK
 
4. PLAKETA za vrhunski znanstveno-raziskovalni dosežek z mednarodno odmevnostjo
se ne podeli
 
5. PLAKETA za uspešen prenos raziskovalno-razvojnega dela v aktualno diagnostično prakso
viš. znan. sod. dr. TANJA DREO
 
6. PLAKETA za izjemne pedagoške dosežke na področju mikrobiologije v svetu
se ne podeli
 
7. PLENČIČEVO ODLIČJE za življenjsko delo na strokovnem področju mikrobiologije
prof. dr. SREČKO KOREN

__________________________________________________________________________________

Priznanja, plakete in Plenčičevo odličje, podeljena na 6. Kongresu Slovenskega mikrobiološkega društva, Bled, 25.09.2014

Komisija za dodelitev priznanj:
Prof.dr. Maja Ravnikar
Prof.dr. Maja Rupnik
Prof.dr. Darja Barlič-Maganja
Prof.dr. Romana Marinšek Logar
Zn.svet.dr. Matjaž Ocepek

1. PRIZNANJE mladim mikrobiologom Slovenije za izjemne znanstveno-raziskovalne dosežke:
doc.dr. MATEJ BUTALA

2. PRIZNANJE za pomembne znanstveno-raziskovalne dosežke na področju mikrobiologije v Sloveniji:
prof.dr. NINA GUNDE-CIMERMAN

3. PRIZNANJE za uspešno organizacijsko in strokovno delo v društvu:
prof.dr. JOŽICA FRIEDRICH

4. PLAKETO za vrhunski znanstveno-raziskovalni dosežek z mednarodno odmevnostjo:
prof.dr. INES MANDIĆ MULEC

5. PLAKETO za uspešen prenos raziskovalno-razvojnega dela v aktualno diagnostično prakso:
prof.dr. JOŽE GROM

6. PLAKETO za izjemne pedagoške dosežke na področju mikrobiologije v svetu:
SE NE PODELI

7. PLENČIČEVO ODLIČJE za življenjsko delo na znanstveno-raziskovalnem področju mikrobiologije:
prof.dr. PETER RASPOR

__________________________________________________________________________________

Podeljena priznanja, plakete in Plenčičevo odličje, podeljena na rednem občnem zboru SMD, dne 29.03.2012

Komisija za dodelitev priznanj:
Prof.dr. Aleksa Cimerman
Prof.dr. Maja Ravnikar
Prof.dr. Maja Rupnik
Prof.dr. Franc Viktor Nekrep
Prof.dr. Jože Grom

IZBRANI KANDIDATI S SKLEPOM KOMISIJE:

Priznanja SMD:

A. za pomembne pedagoške dosežke na področju mikrobiologije v Sloveniji
prof.dr. Romana Marinšek-Logar

__________________________________________________________________________________

Podeljena priznanja, plakete in Plenčičevo odličje, podeljena ob 50. obletnici delovanja SMD

Komisija za podeljevanje priznanj imenovana na seji UO SMD, dne 11. 11. 2010:
Prof.dr. Borut Drinovec, predsednik
Prof.dr. Nina Gunde Cimerman, članica
Prof.dr. Sonja Smole Možina, članica
Prof.dr. Gorazd Avguštin, član
Prof.dr. Jože Grom, član

IZBRANI KANDIDATI S SKLEPOM KOMISIJE PO KATEGORIJAH


Priznanja SMD:

A. mladim mikrobiologom Slovenije za izjemne znanstveno-raziskovalne dosežke
Dr. Darja Duh

B. za pomembne pedagoške dosežke na področju mikrobiologije v Sloveniji
asist.dr. Tjaša Danevčič

C. za uspešno organizacijsko in strokovno delo v društvu
prof.dr. Jožica Marin


Plakete SMD za:

A. vrhunski znanstveno-raziskovalni dosežek z mednarodno odmevnostjo
prof.dr. Maja Rupnik

B. uspešen prenos raziskovalno-razvojnega dela v aktualno diagnostično prakso
prof.dr. Maja Ravnikar

C. izjemne pedagoške dosežke na področju mikrobiologije v svetu
se ne podeli


Plenčičevo odličje za življenjsko delo na pedagoškem področju mikrobiologije
prof.dr. Franc Viktor Nekrep