Program dogodka: Mladi mikrobiologi se predstavijo 2023

Spoštovane članice in člani SMD!

ponovno vas vabimo na spletni dogodek ‘Mladi mikrobiologi se predstavijo 2023’, ki bo v četrtek, 9. novembra, 2023.

Pridružite se nam lahko preko povezave: https://bf-uni-lj-si.webex.com/meet/marjanca.starcic.erjavec. 

Dogodek je namenjen predstavitvi raziskovalcev, ki delujejo na področju mikrobiologije in so trenutno doktorski študenti ali so doktorat zaključili v zadnjem letu.

Naše srečanje bomo pričeli z vabljenim predavanjem doc. dr. Andreja Steyer z naslovom:

JAVNOZDRAVSTVENA MIKROBIOLOGIJA V IZREDNIH RAZMERAH

Doc. dr. Andrej Steyer, vodja Oddelka za javnozdravstveno mikrobiologijo, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

Koncept javnozdravstvene mikrobiologije temelji na aktivnostih odkrivanja, spremljanja in preprečevanja mikrobnih okužb. V zadnjem stoletju smo bili priča velikemu napredku pri jačanju teh temeljev uspešnega javnozdravstvenega področja. Vsekakor pa nas vedno več izrednih ali nepričakovanih dogodkov v ekologiji, družbeno-politični sferi in naravnih nesrečah opominja, da z nekaterimi grožnjami javnemu zdravju še zdaleč nismo opravili. Hkrati nas ti dogodki prisilijo k nenehnemu razvoju in napredku, kar posledično pomeni spremembo v konceptu spremljanja in preprečevanja okužb. V zadnjem obdobju so k temu pripomogli pandemija, naravne nesreče, migrantska kriza in vojna žarišča v svetu. Prikazani bodo rezultati teh sprememb, tudi v pristopu javnozdravstvene mikrobiologije v zadnjem obdobju in kakšni sizzivi javnozdravstvene mikrobiologije za prihodnost.

 

PROGRAM

VABLJENO PREDAVANJE
15:30-16:30 Doc. dr. Andrej Steyer,

Oddelek za javnozdravstveno mikrobiologijo, NLZOH

Javnozdravstvena mikrobiologija v izrednih razmerah
Najmagisterij na področju mikrobiologije 2022
16:30-16:45 Ivana Strmečki,

Novartis

Mikrobiom Sečoveljskih solin
16:45-17:00 ODMOR
17:00-17:15 Aleksander Benčič,

Nacionalni inštitut za biologijo

Neskončna lahkotnost sekvenciranja – moje popotovanje v svet mikrobne genomike
17:15-17:30 Urška Murovec,

Biotehniška fakulteta (UL)

Prevotella: izbirčnost ni lepa čednost
17:30-17:45 Leon Marič,

NLZOH

Primerjava genotipov človeških in okoljskih izolatov bakterije Escherichia coli z betalaktamazami z razširjenim spektrom delovanja
17:45-18:00 Mojca Janc

Nacionalni inštitut za biologijo

Ali lahko zagotovimo večjo varnost genskih zdravil?
18:00-18:15 ODMOR
18:15-18:30 Dina Jug,

Biotehniška fakulteta (UL)

Ali bakterije Campylobacter jejuni zares uporabljajo signalne molekule AI-2 za zaznavanje kvoruma?
18:30-18:45 Blaž Jug,

Biotehniška fakulteta (UL)

Optimizacija izolacije proteinskega profila bakterij Campylobacter jejuni v biofilmu
18:45-19:00 Žiga Pandur,

Fakulteta za strojništvo (UL)

Mehanizem delovanja kavitacijskih mehurčkov na bakterijsko celico
19:00-19:15 Mark Zver,

Inštitut Jožef Stefan

Uničevanje mikrobov v vodi z nizkotlačno plazmo

Lepo vabljeni!

UO SMD

Razpis za priznanja SMD

Skladno s pravilnikom o podeljevanju priznanj Slovenskega  mikrobiološkega društva objavljamo RAZPIS za PRIZNANJA SLOVENSKEGA MIKROBIOLOŠKEGA DRUŠTVA.

Prijave s predlaganimi kandidati pošljite na posebnem obrazcu, ki je priloga razpisa in ga najdete tudi na spletni strani društva (http://www.smd.si).

Kandidate za priznanja lahko predlagajo člani SMD (posameznik ali skupina), člani organov društva, pravico do predlaganja ustreznih kandidatov ima tudi komisija za podeljevanje priznanj.

Svoje predloge na izpolnjenem obrazcu, obrazložitvijo in z vsemi zahtevanimi prilogami pošljite po elektronski pošti na naslov: smd@smd.si. ali po klasični pošti na naslov:

Slovensko mikrobiološko društvo

Komisija za priznanja SMD

Gerbičeva 60

1000 Ljubljana

Na ovojnico pripišite: »ZA PRIZNANJA SMD- NE ODPIRAJ!«

Rok za oddajo prijav je 20.10.2023.

Priznanja bomo slovesno podelili na 9. kongresu Slovenskega mikrobiološkega društva, ki bo v hotelu Habakuk, Maribor, od 14. do 16. februarja 2024.

Dodatna pojasnila in vprašanja v zvezi z razpisom naslovite na:

Valerija Tkalec, elektronska pošta: valerija.tkalec@nlzoh.si.

Priloge:

–        Prijavni obrazec (pdf in doc)

–        Pravilniki o podeljevanju priznanj SMD

       V imenu SMD

       Predsednica prof. dr. Marjanca Starčič Erjavec

Razpis za naj magisterij 2022

Slovensko mikrobiološko društvo (SMD) v letu 2023 objavlja razpis za nagrado, ki bo podeljena za mikrobiološki bolonjski magisterij, opravljen v letu 2022.

Društvo bo v sklopu tega razpisa podelilo eno nagrado v višini 200,00 EUR.

Rok za oddajo prijav je 15. 8. 2023.

Več informacij tukaj.

Vabilo na kongres SMD

Spoštovani,

Obveščamo, da bo 9. kongres SMD potekal od 14. do 16. februarja 2024 v Mariboru, v Hotelu Habakuk.  Na tridnevnem srečanju bodo izbrani slovenski predavatelji predstavili nova odkritja na številnih področjih mikrobiologije v šestih sekcijah. Poskrbeli pa bomo tudi za prijetno druženje.

Registracija in oddaja izvlečkov je možna od 1.7.2023.

Več informacij na uradni spletni strani:  https://smd2024.si

Razpis za štipendije SMD

Z veseljem vas obveščamo, da Slovensko mikrobiološko društvo tudi v tem letu objavlja razpis za štipendije, ki bodo podeljene članom društva z namenom kritja stroškov udeležbe na kongresih oz. delavnicah v letu 2023, vezanih na mikrobiološke tematike oz. raziskave.

Prednost imajo mlajši prijavitelji na začetku svoje kariere, tj. do 10 let po magisteriju stroke (2. bolonjska stopnja) oz. do 5 let po doktoratu znanosti (3. bolonjska stopnja). Poleg tega se bo upoštevala tudi aktivno sodelujejo v društvu SMD.

Rok za oddajo prijav je 15. 8. 2023

Več informacij tukaj.

Plačilo članarine za leto 2023

Spoštovane članice in člani društva SMD!

 

Vljudno vas naprošamo, da do konca maja 2023 poravnate članarino za tekoče leto 2023. Redna letna članarina za zaposlene člane (redno zaposlene, mlade raziskovalce) znaša 20,00 EUR; za nezaposlene člane, študente in upokojence 5,00 EUR.

 

Plačilo lahko izvedete z univerzalnim plačilnim nalogom (UPN) ali preko naloga s QR kodo (več informacij pod zavihkom Članstvo). Pri plačilu s QR kodo po skeniranju  v polju Znesek po potrebi spremenite znesek glede na vaše dolgove, v polje Namen plačila dopolnite priimek in začetno črko vašega imena.

 

 

Razpis za mladega raziskovalca

Zdravstvena fakulteta na Univerzi v Ljubljani razpisuje mesto mladega raziskovalca s področja razvoja različnih tehnologij za čiščenje odpadnih voda z namenom ponovne uporabe vode ob hkratnem zmanjševanju možnih okoljskih in zdravstvenih tveganj.

 

Več informacij v priponki: Razpis za MR

 

 

Vabilo na redni občni zbor SMD

Spoštovane članice in člani SMD! 

 

Upravni odbor Slovenskega mikrobiološkega društva sklicuje redni občni zbor SMD in sicer včetrtek, 30. marca 2023 ob 15.00  preko videokonferenčne povezave https://bf-uni-lj-si.webex.com/meet/marjanca.starcic.erjavec 

Dnevni red občnega zbora: 

  1. Otvoritev občnega zbora in imenovanje organov 
  2. Predavanje dr. Mitja Zdouc: Applying the FERMO analytical platform in antibiotic screening of bacterial extracts
    The worldwide increase in anti-microbial resistance calls for the development of new antibiotics. Microorganisms are prolific producers of antibiotics, but the screening for new anti-microbials is complicated by the common re-discovery of already known molecules. Therefore, prioritization of candidate molecules with high probability of novelty is an essential step, which is currently limited by the low throughput of manual analysis. To accelerate the prioritization process, we developed FERMO, a dashboard application that automatically combines liquid chromatography mass spectrometry data of microbial extracts with bioactivity and other metadata. The FERMO analytical platform annotates detected compounds, correlates them with biological activity, estimates their novelty, and assesses the overall chemical diversity of the extracts. This allows to prioritize the most promising extracts and compounds in terms of diversity, novelty, and bioactivity, as demonstrated in a case study on actinomycetes. FERMO is open-source and freely available as stand-alone application for Windows, Mac, and Linux.
  3. Poročila članov upravnega odbora o delu SMD v letu 2022 
  4. Zaključno finančno poročilo za leto 2022  
  5. Program dela SMD v letu 2023  
  6. Letni finančni načrt za leto 2023 
  7. Publikacije SMD  
  8. Razno 

Z željo, da se na občnem zboru sestanemo v čim večjem številu, vas vse lepo pozdravljamo. 

  

Upravni odbor SMD

SMD spletni seminarji

V letu 2023 SMD organizira prvo serijo online seminarjev, kjer bomo gostili domače in tuje strokovnjake iz področja mikrobiologije in sorodnih ved. Predavanja bodo potekala v angleškem jeziku in se bodo odvijala preko spleta na platformi ZOOM. 

Prvo predavanje bo odprla dr. Tanja Đapa, postdoktorska raziskovalka na Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (Španija), ki nam bo predstavila predavanje z naslovom Genetic adaptation of a gut keystone member to the good, the bad & the ugly diet

Vljudno vabljeni!