NAGRADE IN ŠTIPENDIJE

RAZPIS ŠTIPENDIJ SLOVENSKEGA MIKROBIOLOŠKEGA DRUŠTVA – ZA LETO 2023

Slovensko mikrobiološko društvo (SMD) tudi v letu 2023 objavlja razpis za štipendije, ki bodo podeljene članom društva z namenom kritja stroškov udeležbe na kongresih oz.
delavnicah, vezanih na mikrobiološke tematike oz. raziskave.

Društvo ima za ta namen na razpolago skupno 1.000,00 EUR, ki jih bo razdelilo več izbranim štipendistom, glede na zaprošene zneske kotizacij. Prijavitelj mora ob prijavi izpolnjevati naslednje pogoje:

 1. prijavitelj je član društva SMD
 2. prijavitelj mora delovati/biti zaposlen v Sloveniji na področju mikrobiologije
 3. če se štipendija nanaša na kongres, mora prijavitelj izkazati namen aktivne udeležbe (t.j. na kongresu se bo predstavil s prispevkom, ki ga bo po realizaciji dogodka ob refundaciji stroškov predložil društvu).

Sredstva bodo nakazana po dogodku in po predložitvi dokazil o udeležbi in kopiji prispevka, kjer je navedena podpora SMD.

Prednost bodo imeli mlajši prijavitelji na začetku svoje kariere, tj. do 10 let po magisteriju stroke (2. bolonjska stopnja) oz. do 5 let po doktoratu znanosti (3. bolonjska stopnja).

Prednost pri podeljevanju štipendij imajo tudi prijavitelji, ki aktivno sodelujejo v društvu SMD (sodelovanje pri SMD dogodkih, …)

V prijavi naj kandidat navede:

 • ime in priimek
 • leto in univerzo/fakulteto diplome oz. bolonjskega magisterija in/ali

leto in univerzo/fakulteto doktorata

 • trenutni status zaposlitve (ime in naslov inštitucije/nezaposlen/študent)
 • naslov in datum dogodka (e-kongres ali e-delavnica)
 • višina kotizacije za dogodek
 • obrazložitev udeležbe na dogodku, v katero naj bo vključeno tudi izpolnjevanje 3. razpisnega pogoja (do 150 znakov)

Rok za oddajo prijav je 15. 8. 2023.

Prijavitelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni do 15. 9. 2023.

Vloge naj bodo poslane v elektronski obliki (pdf format) na naslov: smd@smd.si. Prijavitelj bo na svoj e-mail naslov dobil potrdilo o prejetju njegove prošnje.

Dodatna pojasnila ali vprašanja v zvezi z razpisom lahko naslovite na: smd@smd.si.

 

 

RAZPIS NAGRADE SLOVENSKEGA MIKROBIOLOŠKEGA DRUŠTVA ZA  MIKROBIOLOŠKI MAGISTERIJ LETA 2022

(podeljena v letu 2023)

Slovensko mikrobiološko društvo (SMD) v letu 2023 objavlja razpis za nagrado, ki bo podeljena za mikrobiološki bolonjski magisterij, opravljen v letu 2022.

Društvo bo v sklopu tega razpisa podelilo eno nagrado v višini 200,00 EUR. Prijavitelj mora ob prijavi izpolnjevati naslednje pogoje:

 1. magisterij po kvaliteti izstopa
 2. magisterij je bil pripravljen v okviru študija Mikrobiologije
  ALI
  je bil pripravljen s področja mikrobiologije v okviru drugega študija v Sloveniji in je mentor član SMD
 3. zagovor magisterija je bil v letu 2022

Prijave lahko društvu posredujejo študenti ali njihovi mentorji. Upravni odbor SMD lahko v izbor vključi tudi magisterije, ki niso bili prijavljeni s strani študenta ali mentorja.

Prijava naj vključuje:

 • ime in priimek kandidata
 • ime in priimek mentorja (in somentorja) magisterija
 • naslov
 • datum zagovora magisterija
 • pdf datoteka magistrske naloge, v kolikor ni v repozitoriju UL

Rok za oddajo prijav je 15. 8. 2023.

Prijavitelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni do 15. 9. 2023.

Prejemnik nagrade bo magisterij predstavil na jesenskem občnem zboru SMD.

Vloge naj bodo poslane v elektronski obliki (pdf format) na naslov: smd@smd.si. Prijavitelj bo na svoj e-mail naslov dobil potrdilo o prejetju njegove prošnje.

Dodatna pojasnila ali vprašanja v zvezi z razpisom lahko naslovite na: smd@smd.si.