Zadnje novice

SMD in GDPR

Spoštovani člani društva,

 

Zaradi Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR), ki določa nova pravila glede varstva osebnih podatkov in se je začela uporabljati 25.05.2018, vas kot člane Slovenskega mikrobiološkega društva (SMD) prosimo za vaš aktiven odziv (na mail: smd@smd.si) v primeru, če se ne strinjate:

 • s hranjenjem vaših podatkov, ki so navedeni na pristopni izjavi, na listi članov SMD in

 • z obveščanjem za potrebe društva na kontaktne podatke, ki ste jih navedli na pristopni izjavi.

 

Za hranjenje in varstvo podatkov je odgovoren zastopnik društva. Osebni podatki se uporabljajo samo za delovanje društva in se ne posredujejo fizičnim ali pravnim osebam. V primeru vašega nestrinjanja s hranjenjem osebnih podatkov in obveščanjem za potrebe društva vas moramo zaradi veljave GDPR žal izpisati iz društva.

 

Lep pozdrav,

 

Maja Rupnik

Predsednica SMD

SMD na 11. ZNANSTIVALU

Tudi letos se bo Slovensko mikrobiološko društvo predstavilo na ZNANSTIVALU s stojnico v VRTU EKSPERIMENTOV, ki ga organizira Hiša eksperimentov, Ljubljana.

 

Več o Znanstivalu: www.znanstival.si

Več o Vrtu eksperimentov: http://www.znanstival.si/vrt.htm

Vabljeni na zanimiv dogodek, primeren za otroke in odrasle.

Štipendije SMD za leto 2019

Slovensko mikrobiološko društvo je v letu 2019 objavilo razpis za štipendije v višini 500€, ki bodo podeljene članom društva z namenom kritja stroškov udeležbe na kongresih oz. delavnicah vezanih na mikrobiološke tematike oz. raziskave. Upravni odbor društva je na svoji 70. seji odobril vse štiri prispele vloge, zato društvo čestita letošnjim štipendistom SMD:

 

Katarina Belcijan (Biotehniška fakulteta UL, Oddelek za živilstvo, Katedra za mikrobiologijo)

 

Ilja Gasan Osojnik Črnivec (Biotehniška fakulteta UL, Oddelek za živilstvo, Katedra za biokemijo in kemijo živil)

 

Špela Pikl (Biotehniška fakulteta UL, Oddelek za živilstvo, Katedra za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil)

 

Mihael Špacapan (Biotehniška fakulteta UL, Oddelek za živilstvo, Katedra za mikrobiologijo)

Nagrade SMD za mikrobiološki magisterij leta 2018

Slovensko mikrobiološko društvo je v letu 2019 prvič objavilo razpis za nagrado SMD za mikrobiološki magisterij leta 2018. Upravni odbor društva je na svoji 70. seji med 36 magisteriji s področja mikrobiologije za leto 2018 izbral pet najboljših magistrskih del:

 

Priznanje in nagrado SMD za najboljši mikrobiološki magisterij leta 2018 prejeme

 

David Cvetko za svoje delo »Prevalenca borelij lymske borelioze v malih sesalcih«

 • program Mikrobiologija na Biotehniški fakulteti UL
 • mentor: prof. dr. Eva Ružić-Sabljić
 • somentor: znan. sod. dr. Tjaša Cerar Kišek

 

Pohvalo SMD za uvrstitev med pet najboljših mikrobioloških magisterijev leta 2018 prejmejo

 

Lucijan Skubic za svoje delo »Molekularna in filogenetska opredelitev novih papilomavirusov osamljenih iz novotvorb ustne votline in anogenitalnega predela japonskih makakov«

 • program Molekulska in funkcionalna biologija na Biotehniški fakulteti UL
 • mentor: prof. dr. Mario Poljak

 

Andrej Pavel Kozak za svoje delo »Seva Cellulophaga sp. KP1 in Polaribacter sp. VR6 kot vir biotehnološko zanimivih encimov«

 • program Mikrobiologija na Biotehniški fakulteti UL
 • mentor: doc. dr. Tomaž Accetto

 

Matej Kociper za svoje delo »Struktura lipopolisaharida in odgovor komplementnega sistema na izbrane seve bakterije Escherichia coli«

 • program Mikrobiologija na Biotehniški fakulteti UL
 • mentor: prof. dr. Marjanca Starčič Erjavec
 • somentor: prof. dr. Reinhard Würzner, prof. dr. Alojz Ihan

 

Teja Lavrin za svoje delo »Vpliv izbranih potencialno nevrotropnih gliv na humane nevroblaste«

 • program Mikrobiologija na Biotehniški fakulteti UL
 • mentor: prof. dr. Nina Gunde Cimerman
 • somentor: prof. dr. Boris Rogelj

prof. dr. Nina Gunde Cimerman in izr. prof. dr. Mojca Benčina prejemnici Zoisovega priznanja

Drage članice in člani SMD,

 

V posebno veselje nam je, da vam lahko sporočimo, da sta letos kar dve članici SMD prejeli Zoisovo priznanje

prof. dr. Nina Gunde Cimerman

Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju ekstremofilnih mikroorganizmov − gliv

 

izr. prof. dr. Mojca Benčina

Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju imunologije in sintezne biologije
  

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_znanost/sektor_za_znanost/dejavnost/nagrade_in_priznanja_za_izjemne_dosezke_v_znanstveno_raziskovalni_in_razvojni_dejavnosti/2018/

V imenu Upravnega odbora in vseh članov društva prisrčne čestitke za ta velik uspeh!

 

Razpis za štipendije za leto 2019 in nagrado za mikrobiološki magisterij leta 2019

Spoštovani člani SMD,

 

z veseljem vas obveščamo, da Slovensko mikrobiološko društvo (SMD) tudi letos objavlja razpis za štipendije v letu 2019, ki bodo podeljene članom društva z namenom kritja stroškov udeležbe na kongresih oz. delavnicah vezanih na mikrobiološke tematike oz. raziskave. Poleg tega pa letos objavljamo tudi razpis za nagrado za mikrobiološki magisterij leta 2018, ki bo podeljena v letu 2019.

Vse informacije v povezavi z obema razpisoma najdete v nadaljevanju, dodatna pojasnila ali vprašanja pa lahko naslovite na: smd@smd.si.

razpis za nagrado SMD za mikrobioloski magisterij leta 2018

razpis za stipendije SMD v letu 2019

 

Maja Rupnik

predsednica SMD

Z delom pričel novi Upravni odbor

Oktobra 2018 smo imeli izredni volilni občni zbor, kjer je bili izvoljeni nov Upravni odbor, Nadzorni odbor in Častno razsodišče.

Novo sestavo si lahko ogledate na povezavi http://www.smd.si/?page_id=25

 

Dogodek Mladi mikrobiologi se predstavijo

SMD je 24.9.2018 organiziral dogodek ‘Mladi mikrobiologi se predstavijo’, kjer so nam svoje delo predstavili mikrobiologi, ki delajo kot mladi raziskovalci ali pa so v tem letu zaključili svoj doktorat.

 

Beti Vidmar (BF): Razgradnja keratina z anaerobnimi bakterijami
Manja Križman (VF): Razširjenost in genotipizacija sevov E. coli z odpornostjo proti betalaktamskim antibiotikom in fluorokinolonom v živilih živalskega izvora
Katja Molan (BF): Protein kolibaktinske odpornosti ClbS bakterije Escherichia coli je novi DNA vezavni protein, ki ščiti DNA pred nukleolitično razgradnjo
Anja Pavlin (BF): Protein gp6 bakteriofaga GIL01 sproži litični cikel v bakteriji Bacillus thuringiensis
Mihael Špacapan (BF): Časovna desihnhronizacija »zaposlovanja« v biofilmu
Katarina Belcijan (BF): Vpliv sorodstvene diskriminacije na izmenjavo DNA med roji sevov Bacillus subtilis
Jerneja Zupančič (BF): Kaj vse živi v mojem pomivalnem stroju?
Katarina Bačnik (NIB): Infektivnost in raznolikost virusov v vzorcih vtoka in iztoka iz čistilne naprave
Aleksander Mahnič (NLZOH): Analize bakterijske ter glivne združbe z metodami naslednje generacije sekvenciranja

Vabilo na pogovor z Nobelovim nagrajencem za medicino leta 2008, prof. dr. Haraldom zur Hausnom

Spoštovani člani SMD,

Medicinska fakulteta, Univerze v Ljubljani, vas vljudno vabi na pogovor z Nobelovim nagrajencem za medicino leta 2008, prof. dr. Haraldom zur Hausnom, ki bo dne 5. junija 2018 ob 18.00 uri, v Veliki predavalnici Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Korytkova 2.

Prof. dr. Harald zur Hausen, dr. med., zaslužni profesor, je bil dolgoletni predstojnik in znanstveni direktor Deutsches Krebsforschungszentrum v Heilderbergu v Nemčiji. Leta 2011 mu je Univerza v Ljubljani podelila najvišji naziv, »častni doktor«. Na področju virologije se uvršča med najzaslužnejše strokovnjake v svetu in znanstvene raziskave že desetletja usmerja na področje razvoja človeških tumorjev v povezavi z virusnimi okužbami.

Pogovor bo vodil prof. dr. Mario Poljak, dr. med. Zagotovo bo pogovor s prof. dr. zur Hausnom pomembno dopolnil vaše znanje o virusni etiologiji tumorjev pri človeku.

SMD na 10. ZNANSTIVALU

Tudi letos se bo Slovensko mikrobiološko društvo predstavilo na ZNANSTIVALU s stojnico v VRTU EKSPERIMENTOV, ki ga organizira Hiša eksperimentov, Ljubljana.

Več o Znanstivalu: www.znanstival.si

Več o Vrtu eksperimentov: http://www.znanstival.si/vrt.htm

Vabljeni na zanimiv dogodek, primeren za otroke in odrasle.
SMD Copyright © 2010