Razpis za štipendije SMD

Z veseljem vas obveščamo, da Slovensko mikrobiološko društvo tudi v tem letu objavlja razpis za štipendije, ki bodo podeljene članom društva z namenom kritja stroškov udeležbe na kongresih oz. delavnicah v letu 2023, vezanih na mikrobiološke tematike oz. raziskave.

Prednost imajo mlajši prijavitelji na začetku svoje kariere, tj. do 10 let po magisteriju stroke (2. bolonjska stopnja) oz. do 5 let po doktoratu znanosti (3. bolonjska stopnja). Poleg tega se bo upoštevala tudi aktivno sodelujejo v društvu SMD.

Rok za oddajo prijav je 15. 8. 2023

Več informacij tukaj.