Category Archives: splošno

Program dogodka: Mladi mikrobiologi se predstavijo 2023

Spoštovane članice in člani SMD!

ponovno vas vabimo na spletni dogodek ‘Mladi mikrobiologi se predstavijo 2023’, ki bo v četrtek, 9. novembra, 2023.

Pridružite se nam lahko preko povezave: https://bf-uni-lj-si.webex.com/meet/marjanca.starcic.erjavec. 

Dogodek je namenjen predstavitvi raziskovalcev, ki delujejo na področju mikrobiologije in so trenutno doktorski študenti ali so doktorat zaključili v zadnjem letu.

Naše srečanje bomo pričeli z vabljenim predavanjem doc. dr. Andreja Steyer z naslovom:

JAVNOZDRAVSTVENA MIKROBIOLOGIJA V IZREDNIH RAZMERAH

Doc. dr. Andrej Steyer, vodja Oddelka za javnozdravstveno mikrobiologijo, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

Koncept javnozdravstvene mikrobiologije temelji na aktivnostih odkrivanja, spremljanja in preprečevanja mikrobnih okužb. V zadnjem stoletju smo bili priča velikemu napredku pri jačanju teh temeljev uspešnega javnozdravstvenega področja. Vsekakor pa nas vedno več izrednih ali nepričakovanih dogodkov v ekologiji, družbeno-politični sferi in naravnih nesrečah opominja, da z nekaterimi grožnjami javnemu zdravju še zdaleč nismo opravili. Hkrati nas ti dogodki prisilijo k nenehnemu razvoju in napredku, kar posledično pomeni spremembo v konceptu spremljanja in preprečevanja okužb. V zadnjem obdobju so k temu pripomogli pandemija, naravne nesreče, migrantska kriza in vojna žarišča v svetu. Prikazani bodo rezultati teh sprememb, tudi v pristopu javnozdravstvene mikrobiologije v zadnjem obdobju in kakšni sizzivi javnozdravstvene mikrobiologije za prihodnost.

 

PROGRAM

VABLJENO PREDAVANJE
15:30-16:30 Doc. dr. Andrej Steyer,

Oddelek za javnozdravstveno mikrobiologijo, NLZOH

Javnozdravstvena mikrobiologija v izrednih razmerah
Najmagisterij na področju mikrobiologije 2022
16:30-16:45 Ivana Strmečki,

Novartis

Mikrobiom Sečoveljskih solin
16:45-17:00 ODMOR
17:00-17:15 Aleksander Benčič,

Nacionalni inštitut za biologijo

Neskončna lahkotnost sekvenciranja – moje popotovanje v svet mikrobne genomike
17:15-17:30 Urška Murovec,

Biotehniška fakulteta (UL)

Prevotella: izbirčnost ni lepa čednost
17:30-17:45 Leon Marič,

NLZOH

Primerjava genotipov človeških in okoljskih izolatov bakterije Escherichia coli z betalaktamazami z razširjenim spektrom delovanja
17:45-18:00 Mojca Janc

Nacionalni inštitut za biologijo

Ali lahko zagotovimo večjo varnost genskih zdravil?
18:00-18:15 ODMOR
18:15-18:30 Dina Jug,

Biotehniška fakulteta (UL)

Ali bakterije Campylobacter jejuni zares uporabljajo signalne molekule AI-2 za zaznavanje kvoruma?
18:30-18:45 Blaž Jug,

Biotehniška fakulteta (UL)

Optimizacija izolacije proteinskega profila bakterij Campylobacter jejuni v biofilmu
18:45-19:00 Žiga Pandur,

Fakulteta za strojništvo (UL)

Mehanizem delovanja kavitacijskih mehurčkov na bakterijsko celico
19:00-19:15 Mark Zver,

Inštitut Jožef Stefan

Uničevanje mikrobov v vodi z nizkotlačno plazmo

Lepo vabljeni!

UO SMD

Razpis za priznanja SMD

Skladno s pravilnikom o podeljevanju priznanj Slovenskega  mikrobiološkega društva objavljamo RAZPIS za PRIZNANJA SLOVENSKEGA MIKROBIOLOŠKEGA DRUŠTVA.

Prijave s predlaganimi kandidati pošljite na posebnem obrazcu, ki je priloga razpisa in ga najdete tudi na spletni strani društva (http://www.smd.si).

Kandidate za priznanja lahko predlagajo člani SMD (posameznik ali skupina), člani organov društva, pravico do predlaganja ustreznih kandidatov ima tudi komisija za podeljevanje priznanj.

Svoje predloge na izpolnjenem obrazcu, obrazložitvijo in z vsemi zahtevanimi prilogami pošljite po elektronski pošti na naslov: smd@smd.si. ali po klasični pošti na naslov:

Slovensko mikrobiološko društvo

Komisija za priznanja SMD

Gerbičeva 60

1000 Ljubljana

Na ovojnico pripišite: »ZA PRIZNANJA SMD- NE ODPIRAJ!«

Rok za oddajo prijav je 20.10.2023.

Priznanja bomo slovesno podelili na 9. kongresu Slovenskega mikrobiološkega društva, ki bo v hotelu Habakuk, Maribor, od 14. do 16. februarja 2024.

Dodatna pojasnila in vprašanja v zvezi z razpisom naslovite na:

Valerija Tkalec, elektronska pošta: valerija.tkalec@nlzoh.si.

Priloge:

–        Prijavni obrazec (pdf in doc)

–        Pravilniki o podeljevanju priznanj SMD

       V imenu SMD

       Predsednica prof. dr. Marjanca Starčič Erjavec

Razpis za naj magisterij 2022

Slovensko mikrobiološko društvo (SMD) v letu 2023 objavlja razpis za nagrado, ki bo podeljena za mikrobiološki bolonjski magisterij, opravljen v letu 2022.

Društvo bo v sklopu tega razpisa podelilo eno nagrado v višini 200,00 EUR.

Rok za oddajo prijav je 15. 8. 2023.

Več informacij tukaj.

Plačilo članarine za leto 2023

Spoštovane članice in člani društva SMD!

 

Vljudno vas naprošamo, da do konca maja 2023 poravnate članarino za tekoče leto 2023. Redna letna članarina za zaposlene člane (redno zaposlene, mlade raziskovalce) znaša 20,00 EUR; za nezaposlene člane, študente in upokojence 5,00 EUR.

 

Plačilo lahko izvedete z univerzalnim plačilnim nalogom (UPN) ali preko naloga s QR kodo (več informacij pod zavihkom Članstvo). Pri plačilu s QR kodo po skeniranju  v polju Znesek po potrebi spremenite znesek glede na vaše dolgove, v polje Namen plačila dopolnite priimek in začetno črko vašega imena.

 

 

Razpis za mladega raziskovalca

Zdravstvena fakulteta na Univerzi v Ljubljani razpisuje mesto mladega raziskovalca s področja razvoja različnih tehnologij za čiščenje odpadnih voda z namenom ponovne uporabe vode ob hkratnem zmanjševanju možnih okoljskih in zdravstvenih tveganj.

 

Več informacij v priponki: Razpis za MR

 

 

Vabilo na 13. Baničevo srečanje

Spoštovani,

vljudno vabljeni na 13. Baničevo srečanje »RAZVOJ KLINIČNE MIKROBIOLOGIJE OD ZAČETKOV DO DANES«, ki bo 22. novembra 2022 ob 8:30 v Modri dvorani Zdravniške zbornice Slovenije.

Srečanje bo potekalo v hibridni obliki (v živo ter po spletni povezavi). Program si lahko pogledate tukaj. Prijavite se preko Zdravniške zbornice Slovenije: Domus medica.

V priponki vam pošiljamo vabilo in program. Za vse, ki boste srečanje spremljali preko spleta, vam pošiljamo povezavo:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lYpqup0bQsug6z8fiUJQDg
Webinar Passcode 248366
Webinar ID 815 2263 0054

Lepo vabljeni in lep pozdrav,

izr. prof. dr. Tadeja Matos, predsednica Sekcije

Vabilo na simpozij Slovenian Microbiome

Spoštovani, vljudno vas vabimo, da se udeležite prvega simpozija na temo mikrobiomov v Sloveniji, ki bo potekal 24. novembra 2022 na Bledu. To bo enodnevni dogodek, s povabljenimi tujimi in domačimi strokovnjaki iz tega področja in bo prvotno namenjen povezovanju raziskovalnih skupin, ponujal pa bo tudi možnost mreženja z industrijskimi partnerji.

Več o simpoziju Slovenian Microbiome si lahko preberete na spletni strani: https://slovenianmicrobiome.net/.

Vabilo na izredni volilni občni zbor SMD in kandidaturo za organe SMD

V letošnjem letu se izteka 2-letni mandat dosedanjim članom upravnega odbora (n=9), častnega razsodišča (n=3) in nadzornega odbora (n=3) društva. Trenutno sestavo si lahko ogledate na naši spletni strani (https://www.smd.si/o-drustvu/organi/). V torek, 27. 9. 2022 ob 15h, bomo zato imeli izredni volilni občni zbor, ki bo tudi letos, tako kot že v 2020, potekal preko spletne platforme na povezavi https://bf-uni-lj-si.webex.com/meet/marjanca.starcic.erjavec.

Sestava članov v organih društva je pomembna; narekuje dinamiko, smer. razvoj in kvaliteto delovanja društva. Zato vas pozivamo, da v dobro delovanja našega društva predlagate kandidate za volilno listo vseh treh organov društva, ki bodo pripravljeni vložiti trud in dobro voljo za uspešen razvoj našega društva. Rok za oddajo predloga kandidatov (obrazec je v priponki) je 24. 9. 2022 do 15h po e-pošti na elektronski naslov smd@smd.si.

Dnevni red izrednega volilnega občnega zbora je:

  1. Otvoritev izrednega letnega občnega zbora in imenovanje organov
  2. Predstavitev mikrobiološkega najmagisterija 2021
  3. Poročilo FEMS delegata SMD o FEMS in letni skupščini FEMS
  4. Volitve članov upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča
  5. Razglasitev rezultatov volitev
  6. Razno

S svojo udeležbo boste omogočili izvedbo skupščine in ji dali legitimnost.

Vsi prav lepo vabljeni.

Upravni odbor SMD

Mikrobiolog.si, letnik 2, številka 1

Pred vami je prva številka novega, drugega letnika glasila Slovenskega mikrobiološkega društva, Mikrobiolog.si. V tej številki nadaljujemo predstavitev posameznih prispevkov na dogodku Raziskovalni programi se predstavijo 2021, ki smo ga izvedli na daljavo v novembru 2021. V decembrski številki prvega letnika smo tako že objavili povzetke prispevkov iz sekcij Družbeno-pravni vidiki COVID-19, Diagnostika SARS-CoV-2 in Klinični vidiki COVID-19, v tej številki pa boste lahko našli še prispevke iz obeh delov sekcije Pristopi k zdravljenju COVID-19. V rubriki Novice iz sveta mikrobiologije boste prebrali zanimiv prispevek o ugotavljanju raznolikosti bakterije Paenibacillus larvae znotraj izbruhov bolezni in prizadetega čebelarstva s sekvenciranjem celotnih genomov, ki so jih pripravili kolegi iz Veterinarske fakultete. S to številko pa začenjamo tudi objavljanje prispevkov v dveh novih sekcijah: Dijaki v svetu mikrobiologije, ki prinaša članke o dijaškem raziskovalnem delu, in Slovenski mikrobiologi v tujini, ki prikazuje dosežke slovenskih mikrobiologov na tujih tleh. Seveda pa smo za vas pripravili tudi Iskrice in pa pesem prof. Rasporja.

Uživajte v branju!