Razpis za priznanja SMD

Skladno s pravilnikom o podeljevanju priznanj Slovenskega  mikrobiološkega društva objavljamo RAZPIS za PRIZNANJA SLOVENSKEGA MIKROBIOLOŠKEGA DRUŠTVA.

Prijave s predlaganimi kandidati pošljite na posebnem obrazcu, ki je priloga razpisa in ga najdete tudi na spletni strani društva (http://www.smd.si).

Kandidate za priznanja lahko predlagajo člani SMD (posameznik ali skupina), člani organov društva, pravico do predlaganja ustreznih kandidatov ima tudi komisija za podeljevanje priznanj.

Svoje predloge na izpolnjenem obrazcu, obrazložitvijo in z vsemi zahtevanimi prilogami pošljite po elektronski pošti na naslov: smd@smd.si. ali po klasični pošti na naslov:

Slovensko mikrobiološko društvo

Komisija za priznanja SMD

Gerbičeva 60

1000 Ljubljana

Na ovojnico pripišite: »ZA PRIZNANJA SMD- NE ODPIRAJ!«

Rok za oddajo prijav je 20.10.2023.

Priznanja bomo slovesno podelili na 9. kongresu Slovenskega mikrobiološkega društva, ki bo v hotelu Habakuk, Maribor, od 14. do 16. februarja 2024.

Dodatna pojasnila in vprašanja v zvezi z razpisom naslovite na:

Valerija Tkalec, elektronska pošta: valerija.tkalec@nlzoh.si.

Priloge:

–        Prijavni obrazec (pdf in doc)

–        Pravilniki o podeljevanju priznanj SMD

       V imenu SMD

       Predsednica prof. dr. Marjanca Starčič Erjavec