arhiv splošno

Novo vodstvo SMD

Spoštovane članice in člani SMD,

v začetku oktobra 2020 smo izpeljali volitve upravnega odbora, častnega razsodišča in nadzornega odbora SMD preko društvene e-pošte. Po podaljšanem roku glasovanja je odgovorilo skupaj 91 članov, kandidacijska lista je bila soglasno sprejeta z eno izjemo (en član društva se je vzdržal glasovanja).

Sestava organov društva potrjenih za dvoletno mandatno obdobje SMD 2020-2022 je sledeča:

Upravni odbor: Tomaž Accetto (BF UL), Darja Barlič Maganja (FVZ UP), Polona Kogovšek (NIB), Urška Kuhar (VF UL), Hrvoje Petković (BF UL), Marjanca Starčič Erjavec (BF UL), Polonca Štefanič (BF UL), Valerija Tkalec (NLZOH Maribor), Rok Tomazin (MF UL)

Nadzorni odbor: Ana Cerar (AlgEn d.o.o), Urška Jamnikar Ciglenečki (VF UL), Andrej Steyer (MF UL)

Častno razsodišče: Darja Kušar (VF UL), Maja Ravnikar (NIB), Maja Rupnik (NLZOH Maribor)

Novemu vodstvu čestitamo in želimo uspešno delo!

predavanja SARS-CoV-2

Spoštovane članice in člani SMD,

v okviru programa 8. kongresa Slovenskega mikrobiološkega društva so bila predstavljena tudi tri vabljena predavanja s področja SARS-CoV-2, ki so jih pripravili priznani strokovnjaki, doc. dr. Mateja Logar, dr. med., mag. Tjaša Žohar Čretnik, dr. med in  izr. prof. dr. Ivan Toplak, dr. vet. med.

Ker si želimo, da so kakovostne, verodostojne in preverjene informacije dostopne širši javnosti, vam posredujemo spletno povezavo (https://drive.google.com/drive/folders/1fmoFdjOYyo541QHhLK46fORHTyt_jkbg?usp=sharing) do datoteke z njihovimi predavanji.

Mateja Logar: SARS-CoV-2 in COVID-19

Tjaša Žohar Čretnik: OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-CoV-2 – KAKO NAPREJ

Ivan Toplak: UGOTOVLJENE KORONAVIRUSNE OKUŽBE PRI ŽIVALIH V SLOVENIJI

Podrobne informacije o diagnostiki pa lahko najdete v kratkem filmu, ki ga je pripravil NLZOH z naslovom Testiranje vzorcev na prisotnost SARS-CoV-2 in je dostopen na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=kRBPUpAry-Q&fbclid=IwAR22XPneP5nWO3cWJGAn3RjmvZ5ieZHfgnINQPJ3tL5_-9s9WHlXPqQ3m4Y

Ostanite zdravi!

SMD

SMD štipendiji za leto 2020

Slovensko mikrobiološko društvo je tudi v letu 2020 objavilo razpis za dve štipendije v višini 500€ namenjeni članom društva za kritje stroškov udeležbe na kongresih oz. delavnicah vezanih na mikrobiološke tematike oz. raziskave. Upravni odbor društva je na svoji 76. seji odobril dve štipendiji, ki ju prejmeta:

Katja Bezek (Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju)

in

Katarina Šimunović (v času prijave ni bila zaposlena)

Nagrada za mikrobiološki magisterij leta 2019

Slovensko mikrobiološko društvo je v letu 2020 drugič objavilo razpis za nagrado SMD za mikrobiološki magisterij leta 2019.

Upravni odbor Slovenskega mikrobiološkega društva je med 33 prosto dostopnimi magisteriji s področja mikrobiologije za leto 2019 izbral najboljše magistrsko delo.

 

Priznanje in nagrado SMD za najboljši mikrobiološki magisterij leta 2019 prejeme

 

Urška Skamen za svoje delo »Mikrobna združba sedimentov reke Kamniške Bistrice in frekvenca konjugacijskega prenosa«

  • program Mikrobiologija na Biotehniški fakulteti UL
  • Mentorica: prof. dr. Marjanca STARČIČ ERJAVEC
  • Somentorica: dr. Nataša MORI

VIII. kongres SMD

Spoštovane članice in člani SMD!

 

Programsko-organizacijski odbor VIII. kongresa SMD sproti zasleduje epidemiološko situacijo Covid-19. Ta se je trenutno izboljšala do take mere, da se nadejamo, da bo v septembru možno izvajati nacionalne kongrese in tako tudi našega.

 

Nekoliko smo spremenili v prvem obvestilu začrtane datume, tako da so tukaj sedaj novi pomembni datumi:

 

Oddaja izvlečkov: 17. 7. 2020

 

Potrditev sprejetja izvlečka: 8. 8. 2020

 

Zgodnje prijave – plačila do: 5. 9. 2020

 

Rok za rezervacijo hotelske namestitve: 5. 9. 2020

 

Vse o oddaji prispevkov, registraciji, itd. boste v juniju našli na spletni strani kongresa:

http://www.kongressmd2020.si

 

Člani SMD, ki boste poravnali članarino za leto 2020 do vključno 30.6.2020, boste lahko koristili možnost plačila znižane kotizacije ob prijavi na kongres SMD 2020, sicer pa zaradi organizacijskih razlogov to ne bo možno.

 

V upanju, da se vsi srečamo na VIII. kongresu SMD v Rimskih Toplicah, vas prav lepo pozdravljam,

Prof. dr. Marjanca Starčič Erjavec

(predsednica programsko-organizacijskega odbora VIII. kongresa SMD)

RAZPIS za PRIZNANJA SLOVENSKEGA MIKROBIOLOŠKEGA DRUŠTVA 2020

             

 

Skladno s Pravilnikom o podeljevanju priznanj Slovenskega mikrobiološkega društva

 

objavljamo

 

RAZPIS

za

PRIZNANJA SLOVENSKEGA MIKROBIOLOŠKEGA DRUŠTVA

 

 

Vabimo vas, da predlagate kandidate za različne kategorije Priznanj SMD, Plaket SMD, Plenčičevega odličja ter za naziv častnega člana SMD.

Kandidate za priznanja lahko poda en ali več članov SMD ali upravni odbor SMD.

Prijave s predlaganimi kandidati pošljete na posebnem obrazcu. Obrazec in pravilnik najdete na spletni strani društva: http://www.smd.si/nagrade-in-stipendije/pravilniki/

 

 

Svoje predloge na izpolnjenem obrazcu, obrazložitvijo in z vsemi zahtevanimi prilogami pošljite na naslov:

Slovensko mikrobiološko društvo

(Komisija za priznanja SMD)

Veterinarska fakulteta UL

Gerbičeva 60

1000 Ljubljana

 

Na ovojnico pripišite: »ZA PRIZNANJA SMD – NE ODPIRAJ!«

Rok za oddajo prijav je 30.6.2020.

 

Priznanja bomo slovesno podelili na VIII. kongresu Slovenskega mikrobiološkega društva, ki bo v Rimskih termah, od 23. do 25.09.2020.

 

Dodatna pojasnila in vprašanja v zvezi z razpisom naslovite na smd@smd.si

 

 

 

  prof. dr. MAJA RUPNIK  
  predsednica

 

Drage članice in člani SMD,

 

v nadaljevanju dve povezavi:

– povezava do zanimivega intervjuja z našim kolegom prof. dr. Davidom Stoparjem https://val202.rtvslo.si/2020/03/ko-covid-19-zapusti-gostitelja-se-obda-z-membrano-nasih-celic/

– povezava do FEMS portala povezanega s koronavirusom https://fems-microbiology.org/expert-update-on-the-sars-cov2-coronavirus-causing-the-covid-19-outbreak/

 

Vse dobro, ostanite doma, ohranjajte socialno distanco.

 

Vplivajte na ljudi, ki jih poznate. Širite znanje, ne virusa!

 

 

Maja Rupnik

 

SMD razpis za štipendije 2020 in razpis za nagrado za mikrobiološki magisterij leta 2019

Spoštovane članice in člani SMD,

 

z veseljem vas obveščamo, da Slovensko mikrobiološko društvo (SMD) tudi letos objavlja razpis za štipendije v letu 2020, ki bodo podeljene članom društva z namenom kritja stroškov udeležbe na kongresih oz. delavnicah vezanih na mikrobiološke tematike oz. raziskave.

 

Drugo leto zapored objavljamo tudi razpis za nagrado za mikrobiološki magisterij leta 2019, ki bo podeljena v letu 2020. Vse informacije v povezavi z obema razpisoma najdete v priponki, dodatna pojasnila ali vprašanja pa lahko naslovite na: smd@smd.si.

 

Lep pozdrav,

Maja Rupnik

predsednica SMD

Razpis nagrade SMD za mikrobioloski magisterij leta 2019

Razpis stipendij SMD za leto 2020

Genske terapije z virusi, oddaja o znanosti – Ugriznimo znanost

”Ob besedi virus nas večina najprej pomisli na bolezen. Poznamo več tisoč vrst virusov, ki so povsod okoli nas. A le malo virusov povzroča bolezni. Te najstarejše prebivalce našega planeta lahko celo obrnemo sebi v prid. Z genskim zdravljenjem z virusi že danes lahko pozdravimo nekatere do zdaj neozdravljive bolezni. Ena takih je tudi spinalna mišična atrofija.
Kateri so tisti virusi, ki nam lahko pomagajo, kako virus postane zdravilo in katere bolezni bo lahko pozdravila genska virusna terapija? Pri razvoju te terapije pa imamo pomembno vlogo tudi Slovenci” (RTV SLO, Genske terapije z virusi, oddaja o znanosti – Ugriznimo znanost, 7.11.2019)

https://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174649702

 
SMD Copyright © 2010