Predsednica

Prof. dr. Marjanca Starčič Erjavec

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,
Oddelek za biologijo
Katedra za molekularno genetiko in biologijo mikroorganizmov

Jamnikarjeva 101, SI-1000 LjubljanaKatedra (Kabinet: Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana)
Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 1 3203 402
Fax: +386 1 2573 390

marjanca.starcic.erjavec@bf.uni-lj.si  

Podpredsednica

Prof. dr. Darja Barlič Maganja

Univerza na Primorskem
Fakulteta za vede o zdravju

Polje 42, SI-6310 Izola

Tel: +386 41 440 970

darja.maganja@fvz.upr.si

 

——————————————————— ———————————————————

Tajnica

Dr. Valerija Tkalec

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

Center za medicinsko mikrobiologijo
Oddelek za mikrobiološke raziskave

Prvomajska ulica 1, SI-2000 Maribor

Tel: +386 (0)2 4500 475

valerija.tkalec@nlzoh.si 

Blagajničarka

Dr. Polona Kogovšek


Nacionalni inštitut za biologijo
Odd. za biotehnologijo in sistemsko biologijo
Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana

Tel: + 386 (0)59 232 829

Fax: + 386 (0)1 257 38 47
polona.kogovsek@nib.si 

 

——————————————————— ———————————————————

Člani upravnega odbora

Dr. Tomaž Accetto
tomaz.accetto@bf.uni-lj.si

Dr. Darja Barlič Maganja
darja.maganja@fvz.upr.si

Rok Tomazin
rok.tomazin@mf.uni-lj.si

Dr. Polona Kogovšek
polona.kogovsek@nib.si

Dr. Marjanca Starčič Erjavec
marjanca.starcic.erjavec@bf.uni-lj.si

Dr. Urška Kuhar
urska.kuhar@vf.uni-lj.si

Dr. Hrvoje Petković
hrvoje.petkovic@bf.uni-lj.si

Dr. Polonca Štefanič
polonca.stefanic@bf.uni-lj.si

Dr. Valerija Tkalc
valerija.tkalc@nlzoh.si
———————————————–
Delegat pri FEMS
Dr. Matjaž Ocepek
matjaž.ocepek@vf.uni-lj.si

Člani nadzornega odbora

Ana Cerar
ana.crerar.mb@gmail.si

Dr. Urška Jamnikar Ciglečki
urska.jamnikarciglecki@vf.uni-lj.si

Dr. Andrej Steyer
andrej.steyer@mf.uni-lj.si
———————————————–
Člani častnega razsodišča

Dr. Darja Kušar
darja.kusar@vf.uni-lj.si

Dr. Maja Ravnikar
maja.ravnikar@nib.si

Dr. Maja Rupnik
maja.rupnik@nlzoh.si
SMD Copyright © 2010