Organi

 

Predsednica

dr. Marjanca Starčič Erjavec

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za mikrobiologijo, Katedra za mikrobno ekologijo in fiziologijo

Kabinet: Z.2.19., Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 1 3203 402
Fax: +386 1 2573 390

marjanca.starcic.erjavec@bf.uni-lj.si  

Podpredsednica

dr. Urška Kuhar

Univerza v Ljubljani, Veterinaska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo

Gerbičeva 60, SI-1000 Ljubljana

Tel: +386 (0)1 4779 181

urska.kuhar@vf.uni-lj.si

 

——————————————————— ———————————————————

Tajnica

dr. Valerija Tkalec

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

Center za medicinsko mikrobiologijo
Oddelek za mikrobiološke raziskave

Prvomajska ulica 1, SI-2000 Maribor

Tel: +386 (0)2 4500 475

valerija.tkalec@nlzoh.si 

Blagajničarka

dr. Polona Kogovšek

Nacionalni inštitut za biologijo
Odd. za biotehnologijo in sistemsko biologijo
Večna pot 111, SI-1000 Ljubljana

Tel: + 386 (0)59 232 829

Fax: + 386 (0)1 257 38 47
polona.kogovsek@nib.si 

 

——————————————————— ———————————————————

Člani upravnega odbora

dr. Tomaž Accetto
tomaz.accetto@bf.uni-lj.si

Anja Erbežnik, dr. vet. med.
anja.erbeznik@mf.uni-lj.si

dr. Polona Kogovšek
polona.kogovsek@nib.si

dr. Urška Kuhar
urska.kuhar@vf.uni-lj.si

dr. Marjanca Starčič Erjavec
marjanca.starcic.erjavec@bf.uni-lj.si

dr. Nejc Stopnišek
nejc.stopnisek@nlzoh.si

Petra Šenica
petra.senica@vf.uni-lj.si

dr. Polonca Štefanič
polonca.stefanic@bf.uni-lj.si

dr. Valerija Tkalc
valerija.tkalc@nlzoh.si
———————————————–
Delegat pri FEMS
dr. Matjaž Ocepek
matjaž.ocepek@vf.uni-lj.si

Člani nadzornega odbora

Ana Cerar
ana.cerar@ki.si

dr. Urška Jamnikar Ciglenečki
Urska.Jamnikar@vf.uni-lj.si

dr. Andrej Steyer
andrej.steyer@mf.uni-lj.si
———————————————–
Člani častnega razsodišča

dr. Darja Kušar
darja.kusar@vf.uni-lj.si

dr. Maja Ravnikar
maja.ravnikar@nib.si

dr. Maja Rupnik
maja.rupnik@nlzoh.si