Zadnje novice

SMD štipendiji za leto 2020

Slovensko mikrobiološko društvo je tudi v letu 2020 objavilo razpis za dve štipendije v višini 500€ namenjeni članom društva za kritje stroškov udeležbe na kongresih oz. delavnicah vezanih na mikrobiološke tematike oz. raziskave. Upravni odbor društva je na svoji 76. seji odobril dve štipendiji, ki ju prejmeta:

Katja Bezek (Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju)

in

Katarina Šimunović (v času prijave ni bila zaposlena)

Nagrada za mikrobiološki magisterij leta 2019

Slovensko mikrobiološko društvo je v letu 2020 drugič objavilo razpis za nagrado SMD za mikrobiološki magisterij leta 2019.

Upravni odbor Slovenskega mikrobiološkega društva je med 33 prosto dostopnimi magisteriji s področja mikrobiologije za leto 2019 izbral najboljše magistrsko delo.

 

Priznanje in nagrado SMD za najboljši mikrobiološki magisterij leta 2019 prejeme

 

Urška Skamen za svoje delo »Mikrobna združba sedimentov reke Kamniške Bistrice in frekvenca konjugacijskega prenosa«

 • program Mikrobiologija na Biotehniški fakulteti UL
 • Mentorica: prof. dr. Marjanca STARČIČ ERJAVEC
 • Somentorica: dr. Nataša MORI

VIII. kongres SMD

Spoštovane članice in člani SMD!

 

Programsko-organizacijski odbor VIII. kongresa SMD sproti zasleduje epidemiološko situacijo Covid-19. Ta se je trenutno izboljšala do take mere, da se nadejamo, da bo v septembru možno izvajati nacionalne kongrese in tako tudi našega.

 

Nekoliko smo spremenili v prvem obvestilu začrtane datume, tako da so tukaj sedaj novi pomembni datumi:

 

Oddaja izvlečkov: 17. 7. 2020

 

Potrditev sprejetja izvlečka: 8. 8. 2020

 

Zgodnje prijave – plačila do: 5. 9. 2020

 

Rok za rezervacijo hotelske namestitve: 5. 9. 2020

 

Vse o oddaji prispevkov, registraciji, itd. boste v juniju našli na spletni strani kongresa:

http://www.kongressmd2020.si

 

Člani SMD, ki boste poravnali članarino za leto 2020 do vključno 30.6.2020, boste lahko koristili možnost plačila znižane kotizacije ob prijavi na kongres SMD 2020, sicer pa zaradi organizacijskih razlogov to ne bo možno.

 

V upanju, da se vsi srečamo na VIII. kongresu SMD v Rimskih Toplicah, vas prav lepo pozdravljam,

Prof. dr. Marjanca Starčič Erjavec

(predsednica programsko-organizacijskega odbora VIII. kongresa SMD)

RAZPIS za PRIZNANJA SLOVENSKEGA MIKROBIOLOŠKEGA DRUŠTVA 2020

             

 

Skladno s Pravilnikom o podeljevanju priznanj Slovenskega mikrobiološkega društva

 

objavljamo

 

RAZPIS

za

PRIZNANJA SLOVENSKEGA MIKROBIOLOŠKEGA DRUŠTVA

 

 

Vabimo vas, da predlagate kandidate za različne kategorije Priznanj SMD, Plaket SMD, Plenčičevega odličja ter za naziv častnega člana SMD.

Kandidate za priznanja lahko poda en ali več članov SMD ali upravni odbor SMD.

Prijave s predlaganimi kandidati pošljete na posebnem obrazcu. Obrazec in pravilnik najdete na spletni strani društva: http://www.smd.si/nagrade-in-stipendije/pravilniki/

 

 

Svoje predloge na izpolnjenem obrazcu, obrazložitvijo in z vsemi zahtevanimi prilogami pošljite na naslov:

Slovensko mikrobiološko društvo

(Komisija za priznanja SMD)

Veterinarska fakulteta UL

Gerbičeva 60

1000 Ljubljana

 

Na ovojnico pripišite: »ZA PRIZNANJA SMD – NE ODPIRAJ!«

Rok za oddajo prijav je 30.6.2020.

 

Priznanja bomo slovesno podelili na VIII. kongresu Slovenskega mikrobiološkega društva, ki bo v Rimskih termah, od 23. do 25.09.2020.

 

Dodatna pojasnila in vprašanja v zvezi z razpisom naslovite na smd@smd.si

 

 

 

  prof. dr. MAJA RUPNIK  
  predsednica

 

Drage članice in člani SMD,

 

v nadaljevanju dve povezavi:

– povezava do zanimivega intervjuja z našim kolegom prof. dr. Davidom Stoparjem https://val202.rtvslo.si/2020/03/ko-covid-19-zapusti-gostitelja-se-obda-z-membrano-nasih-celic/

– povezava do FEMS portala povezanega s koronavirusom https://fems-microbiology.org/expert-update-on-the-sars-cov2-coronavirus-causing-the-covid-19-outbreak/

 

Vse dobro, ostanite doma, ohranjajte socialno distanco.

 

Vplivajte na ljudi, ki jih poznate. Širite znanje, ne virusa!

 

 

Maja Rupnik

 

SMD razpis za štipendije 2020 in razpis za nagrado za mikrobiološki magisterij leta 2019

Spoštovane članice in člani SMD,

 

z veseljem vas obveščamo, da Slovensko mikrobiološko društvo (SMD) tudi letos objavlja razpis za štipendije v letu 2020, ki bodo podeljene članom društva z namenom kritja stroškov udeležbe na kongresih oz. delavnicah vezanih na mikrobiološke tematike oz. raziskave.

 

Drugo leto zapored objavljamo tudi razpis za nagrado za mikrobiološki magisterij leta 2019, ki bo podeljena v letu 2020. Vse informacije v povezavi z obema razpisoma najdete v priponki, dodatna pojasnila ali vprašanja pa lahko naslovite na: smd@smd.si.

 

Lep pozdrav,

Maja Rupnik

predsednica SMD

Razpis nagrade SMD za mikrobioloski magisterij leta 2019

Razpis stipendij SMD za leto 2020

Genske terapije z virusi, oddaja o znanosti – Ugriznimo znanost

”Ob besedi virus nas večina najprej pomisli na bolezen. Poznamo več tisoč vrst virusov, ki so povsod okoli nas. A le malo virusov povzroča bolezni. Te najstarejše prebivalce našega planeta lahko celo obrnemo sebi v prid. Z genskim zdravljenjem z virusi že danes lahko pozdravimo nekatere do zdaj neozdravljive bolezni. Ena takih je tudi spinalna mišična atrofija.
Kateri so tisti virusi, ki nam lahko pomagajo, kako virus postane zdravilo in katere bolezni bo lahko pozdravila genska virusna terapija? Pri razvoju te terapije pa imamo pomembno vlogo tudi Slovenci” (RTV SLO, Genske terapije z virusi, oddaja o znanosti – Ugriznimo znanost, 7.11.2019)

https://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174649702

 

Svečana akademija ob 60. obletnici delovanja Slovenskega mikrobiološkega društva

Ponedeljek, 30.9.2019, v dvorani Janeza Hribarja na Biotehniški fakulteti (Jamnikarjeva 101, Ljubljana)

 

Program

 

15.00 – 15.40:          Uvodni nagovor (Peter Raspor)

                                   Pozdravni nagovori gostov

                                      József Györkös, direktor ARRS

                                      Vaso Taleski, FEMS Director of Events and Internationalization

                                      Roberto Antolović, predsednik Hrvaškega društva za mikrobiologijo

 

15.40 – 16.00:            Pregled dela društva v zadnjih 10 letih (Maja Rupnik)

 

16.00 – 17.30:            Pregled dosežkov po področjih:

 • Medicinska mikrobiologija (Andrej Steyer)
 • Veterinarska mikrobiologija (Ivan Toplak)
 • Rastlinska mikrobiologija (Marina Dermastija)
 • Okoljska mikrobiologija (David Stopar)
 • Živilska mikrobiologija (Sonja Smole Možina)
 • Industrijska mikrobiologija (Matjaž Peterka)

17.30 – 18.00: Odmor s kavo

 

18.00 – 19.00: Okrogla miza: Vloga društvenega delovanja v sedanji družbi

 • moderiranje Darja B. Maganja
 • Vabljeni sodelujoči: Janko Kos (predsednik SBD), Darja Žgur Bertok (predsednica Genetskega društva), Miroslav Petrovec (predsednik Sekcije za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe SZD), Romana Marinšek Logar, Ines Mandič Mulec (študij Mikrobiologije)

 

19.00 – 20.00: Druženje in pogostitev

 

 

SMD in GDPR

Spoštovani člani društva,

 

Zaradi Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR), ki določa nova pravila glede varstva osebnih podatkov in se je začela uporabljati 25.05.2018, vas kot člane Slovenskega mikrobiološkega društva (SMD) prosimo za vaš aktiven odziv (na mail: smd@smd.si) v primeru, če se ne strinjate:

 • s hranjenjem vaših podatkov, ki so navedeni na pristopni izjavi, na listi članov SMD in

 • z obveščanjem za potrebe društva na kontaktne podatke, ki ste jih navedli na pristopni izjavi.

 

Za hranjenje in varstvo podatkov je odgovoren zastopnik društva. Osebni podatki se uporabljajo samo za delovanje društva in se ne posredujejo fizičnim ali pravnim osebam. V primeru vašega nestrinjanja s hranjenjem osebnih podatkov in obveščanjem za potrebe društva vas moramo zaradi veljave GDPR žal izpisati iz društva.

 

Lep pozdrav,

 

Maja Rupnik

Predsednica SMD
SMD Copyright © 2010