Mikrobiolog.si – glasilo SMD

Pred vami je prva številka revije Slovenskega mikrobiološkega društva – Mikrobiolog.si. Z revijo želimo širši mikrobiološki javnosti predstaviti posameznike, raziskovalne skupine in programe ter preko strokovnih prispevkov osvetliti aktualna dognanja iz vseh področij mikrobiologije v Sloveniji. Revija bo izhajala trikrat na leto in jo boste našli v zavihku Mikrobiolog.si.

Knjiga esejev Majhno, manjše, najmanjše

Izšla je dolgo pričakovana knjiga esejev o mikrobiologiji, pripravljena ob 60. obletnici SMD. V knjigi Majhno, manjše, najmanjše člani SMD v devetih poljudnih esejih opišejo svoje poglede na mikroorganizme in področje, s katerimi se ukvarjajo. Prav tako ne manjkajo številni fotografski portreti mikroorganizmov. Tudi če ste mislili, da veste vse o mikroorganizmih in mikrobiologiji, vas bo čakalo kakšno presenečenje. Naša želja je bila, da je tekst dovolj razumljiv tudi ne-mikrobiologom. Po eni strani je knjiga namenjena predvsem njim, saj želimo prikazati, da so mikroorganizmi morda res neopazni, a vendar nepogrešljivi in koristni.

To je knjiga, ki bo razveselila vsakega mikrobiologa! In to je knjiga, ki jo  vsak mikrobiolog lahko podari vsaj enemu znancu, ki ni mikrobiolog!

Knjigo lahko naročite preko knjigotržca: Buča knjigotržtvo d.o.o. Kolarjeva 47, 1000 Ljubljana T: 01/230 65 82, GSM: 051 643 026

Novo vodstvo SMD

Spoštovane članice in člani SMD,

v začetku oktobra 2020 smo izpeljali volitve upravnega odbora, častnega razsodišča in nadzornega odbora SMD preko društvene e-pošte. Po podaljšanem roku glasovanja je odgovorilo skupaj 91 članov, kandidacijska lista je bila soglasno sprejeta z eno izjemo (en član društva se je vzdržal glasovanja).

Sestava organov društva potrjenih za dvoletno mandatno obdobje SMD 2020-2022 je sledeča:

Upravni odbor: Tomaž Accetto (BF UL), Darja Barlič Maganja (FVZ UP), Polona Kogovšek (NIB), Urška Kuhar (VF UL), Hrvoje Petković (BF UL), Marjanca Starčič Erjavec (BF UL), Polonca Štefanič (BF UL), Valerija Tkalec (NLZOH Maribor), Rok Tomazin (MF UL)

Nadzorni odbor: Ana Cerar (AlgEn d.o.o), Urška Jamnikar Ciglenečki (VF UL), Andrej Steyer (MF UL)

Častno razsodišče: Darja Kušar (VF UL), Maja Ravnikar (NIB), Maja Rupnik (NLZOH Maribor)

Novemu vodstvu čestitamo in želimo uspešno delo!

predavanja SARS-CoV-2

Spoštovane članice in člani SMD,

v okviru programa 8. kongresa Slovenskega mikrobiološkega društva so bila predstavljena tudi tri vabljena predavanja s področja SARS-CoV-2, ki so jih pripravili priznani strokovnjaki, doc. dr. Mateja Logar, dr. med., mag. Tjaša Žohar Čretnik, dr. med in  izr. prof. dr. Ivan Toplak, dr. vet. med.

Ker si želimo, da so kakovostne, verodostojne in preverjene informacije dostopne širši javnosti, vam posredujemo spletno povezavo (https://drive.google.com/drive/folders/1fmoFdjOYyo541QHhLK46fORHTyt_jkbg?usp=sharing) do datoteke z njihovimi predavanji.

Mateja Logar: SARS-CoV-2 in COVID-19

Tjaša Žohar Čretnik: OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-CoV-2 – KAKO NAPREJ

Ivan Toplak: UGOTOVLJENE KORONAVIRUSNE OKUŽBE PRI ŽIVALIH V SLOVENIJI

Podrobne informacije o diagnostiki pa lahko najdete v kratkem filmu, ki ga je pripravil NLZOH z naslovom Testiranje vzorcev na prisotnost SARS-CoV-2 in je dostopen na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=kRBPUpAry-Q&fbclid=IwAR22XPneP5nWO3cWJGAn3RjmvZ5ieZHfgnINQPJ3tL5_-9s9WHlXPqQ3m4Y

Ostanite zdravi!

SMD

SMD štipendiji za leto 2020

Slovensko mikrobiološko društvo je tudi v letu 2020 objavilo razpis za dve štipendije v višini 500€ namenjeni članom društva za kritje stroškov udeležbe na kongresih oz. delavnicah vezanih na mikrobiološke tematike oz. raziskave. Upravni odbor društva je na svoji 76. seji odobril dve štipendiji, ki ju prejmeta:

Katja Bezek (Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju)

in

Katarina Šimunović (v času prijave ni bila zaposlena)

Nagrada za mikrobiološki magisterij leta 2019

Slovensko mikrobiološko društvo je v letu 2020 drugič objavilo razpis za nagrado SMD za mikrobiološki magisterij leta 2019.

Upravni odbor Slovenskega mikrobiološkega društva je med 33 prosto dostopnimi magisteriji s področja mikrobiologije za leto 2019 izbral najboljše magistrsko delo.

 

Priznanje in nagrado SMD za najboljši mikrobiološki magisterij leta 2019 prejeme

 

Urška Skamen za svoje delo »Mikrobna združba sedimentov reke Kamniške Bistrice in frekvenca konjugacijskega prenosa«

  • program Mikrobiologija na Biotehniški fakulteti UL
  • Mentorica: prof. dr. Marjanca STARČIČ ERJAVEC
  • Somentorica: dr. Nataša MORI

VIII. kongres SMD

Spoštovane članice in člani SMD!

 

Programsko-organizacijski odbor VIII. kongresa SMD sproti zasleduje epidemiološko situacijo Covid-19. Ta se je trenutno izboljšala do take mere, da se nadejamo, da bo v septembru možno izvajati nacionalne kongrese in tako tudi našega.

 

Nekoliko smo spremenili v prvem obvestilu začrtane datume, tako da so tukaj sedaj novi pomembni datumi:

 

Oddaja izvlečkov: 17. 7. 2020

 

Potrditev sprejetja izvlečka: 8. 8. 2020

 

Zgodnje prijave – plačila do: 5. 9. 2020

 

Rok za rezervacijo hotelske namestitve: 5. 9. 2020

 

Vse o oddaji prispevkov, registraciji, itd. boste v juniju našli na spletni strani kongresa:

http://www.kongressmd2020.si

 

Člani SMD, ki boste poravnali članarino za leto 2020 do vključno 30.6.2020, boste lahko koristili možnost plačila znižane kotizacije ob prijavi na kongres SMD 2020, sicer pa zaradi organizacijskih razlogov to ne bo možno.

 

V upanju, da se vsi srečamo na VIII. kongresu SMD v Rimskih Toplicah, vas prav lepo pozdravljam,

Prof. dr. Marjanca Starčič Erjavec

(predsednica programsko-organizacijskega odbora VIII. kongresa SMD)

RAZPIS za PRIZNANJA SLOVENSKEGA MIKROBIOLOŠKEGA DRUŠTVA 2020

             

 

Skladno s Pravilnikom o podeljevanju priznanj Slovenskega mikrobiološkega društva

 

objavljamo

 

RAZPIS

za

PRIZNANJA SLOVENSKEGA MIKROBIOLOŠKEGA DRUŠTVA

 

 

Vabimo vas, da predlagate kandidate za različne kategorije Priznanj SMD, Plaket SMD, Plenčičevega odličja ter za naziv častnega člana SMD.

Kandidate za priznanja lahko poda en ali več članov SMD ali upravni odbor SMD.

Prijave s predlaganimi kandidati pošljete na posebnem obrazcu. Obrazec in pravilnik najdete na spletni strani društva: http://www.smd.si/nagrade-in-stipendije/pravilniki/

 

 

Svoje predloge na izpolnjenem obrazcu, obrazložitvijo in z vsemi zahtevanimi prilogami pošljite na naslov:

Slovensko mikrobiološko društvo

(Komisija za priznanja SMD)

Veterinarska fakulteta UL

Gerbičeva 60

1000 Ljubljana

 

Na ovojnico pripišite: »ZA PRIZNANJA SMD – NE ODPIRAJ!«

Rok za oddajo prijav je 30.6.2020.

 

Priznanja bomo slovesno podelili na VIII. kongresu Slovenskega mikrobiološkega društva, ki bo v Rimskih termah, od 23. do 25.09.2020.

 

Dodatna pojasnila in vprašanja v zvezi z razpisom naslovite na smd@smd.si

 

 

 

  prof. dr. MAJA RUPNIK  
  predsednica