Zadnje novice

Vabilo na pogovor z Nobelovim nagrajencem za medicino leta 2008, prof. dr. Haraldom zur Hausnom

Spoštovani člani SMD,

Medicinska fakulteta, Univerze v Ljubljani, vas vljudno vabi na pogovor z Nobelovim nagrajencem za medicino leta 2008, prof. dr. Haraldom zur Hausnom, ki bo dne 5. junija 2018 ob 18.00 uri, v Veliki predavalnici Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Korytkova 2.

Prof. dr. Harald zur Hausen, dr. med., zaslužni profesor, je bil dolgoletni predstojnik in znanstveni direktor Deutsches Krebsforschungszentrum v Heilderbergu v Nemčiji. Leta 2011 mu je Univerza v Ljubljani podelila najvišji naziv, »častni doktor«. Na področju virologije se uvršča med najzaslužnejše strokovnjake v svetu in znanstvene raziskave že desetletja usmerja na področje razvoja človeških tumorjev v povezavi z virusnimi okužbami.

Pogovor bo vodil prof. dr. Mario Poljak, dr. med. Zagotovo bo pogovor s prof. dr. zur Hausnom pomembno dopolnil vaše znanje o virusni etiologiji tumorjev pri človeku.

SMD na 10. ZNANSTIVALU

Tudi letos se bo Slovensko mikrobiološko društvo predstavilo na ZNANSTIVALU s stojnico v VRTU EKSPERIMENTOV, ki ga organizira Hiša eksperimentov, Ljubljana.

Več o Znanstivalu: www.znanstival.si

Več o Vrtu eksperimentov: http://www.znanstival.si/vrt.htm

Vabljeni na zanimiv dogodek, primeren za otroke in odrasle.

Štipendije SMD v letu 2018

Štipendije Slovenskega mikrobiološkega društva za leto 2018 so bile podeljene naslednjim članom:

Jana Avberšek (VF)
Tina Mikuletič (MF)
Bojan Papić (VF)
Marina Klemenčič (FKKT).

Prejemnikom čestitamo!

UO SMD

Prof. Peter Raspor – prejemnik državnega odlikovanja

Spoštovane članice in člani SMD,

Z veseljem sporočamo, da je prof. Peter Raspor za izjemen znanstveni in pedagoški prispevek na področju biotehnologije, mikrobiologije, živilstva in prehrane prejel medaljo za zasluge, ki spada med najvišja državna odlikovanja.

Peter, čestitamo!

UO SMD

Povezava na dogodek: http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/objave/2B63AEDFE707E85CC125827F0040D34C?OpenDocument

Priznanja, plakete in Plenčičevo odličje, podeljena na 7. Kongresu Slovenskega mikrobiološkega društva, Bled, 21.09.2017

Komisija za dodelitev priznanj:

prof. dr. Ines Mandić Mulec

prof. dr. Romana Marinšek-Logar

prof. dr. David Stopar

prof. dr. Maja Rupnik

doc. dr. Matej Butala

 

1. PRIZNANJE mladim mikrobiologom Slovenije za izjemne znanstveno-raziskovalne dosežke

asist. dr. SANDRA JANEŽIČ

 

2. PRIZNANJE za pomembne strokovne dosežke na področju mikrobiologije v Sloveniji

znan. svet. dr. MATJAŽ OCEPEK

 

3. PRIZNANJE za uspešno organizacijsko in strokovno delo v društvu

doc. dr. MAŠA VODOVNIK

 

4. PLAKETA za vrhunski znanstveno-raziskovalni dosežek z mednarodno odmevnostjo

se ne podeli

 

5. PLAKETA za uspešen prenos raziskovalno-razvojnega dela v aktualno diagnostično prakso

viš. znan. sod. dr. TANJA DREO

 

6. PLAKETA za izjemne pedagoške dosežke na področju mikrobiologije v svetu

se ne podeli

 

7. PLENČIČEVO ODLIČJE za življenjsko delo na strokovnem področju mikrobiologije

prof. dr. SREČKO KOREN

Spoštovane udeleženke in udeleženci 7. kongresa SMD,

 

Smo sredi počitniškega obdobja, vendar Organizacijski odbor 7. kongresa SMD intenzivno dela in je tik pred objavo končnega programa kongresa na spletni strani: http://www.kongressmd2017.si/index.php.

Veselimo se, da ste se tako množično odzvali s svojimi prispevki. Vse tiste, ki boste na kongresu sodelovali s predavanjem in/ali plakatom in ste nam poslali izvlečke svojih prispevkov, organizacijski odbor 7. kongresa SMD lepo prosi, da izvedete plačilo kotizacije najkasneje do 31. 8. Vsem tistim, ki ne boste pravočasno plačali kotizacije, žal ne moremo zagotoviti objave izvlečka v kongresnem zborniku. Plačila kotizacije so seveda oproščeni vabljeni predavatelji/predavateljice.

 

Pričakujemo zelo zanimiv in uspešen kongres in vas lepo pozdravljamo,

 

Organizacijski odbor SMD2017

SMD na ZNANSTIVALU 2017

V okviru Znanstivala, ki bo potekal med 2. in 4. junijem se bo predstavilo tudi Slovensko mikrobiološko društvo s stojnico v Vrtu eksperimentu.linkZnanstival2016

 

Več o Znanstivalu: http://www.znanstival.si/o_znanstivalu.htm

Vljudno vabljeni!

Vabilo na sekcijo Mladi Doktorji na področju mikrobioloških znanosti

Organizatorji 7. kongresa Slovenskega mikrobiološkega društva želimo prispevati k promociji področja MIKROBIOLOGIJA ter k vidnosti, razpoznavnosti in zaposljivosti diplomantov mikrobiologije. V ta namen organiziramo posebno sekcijo na letošnjem 7. kongresu SMD na Bledu.

 

Ker je v obdobju med zadnjima mikrobiološkima kongresoma doktoriralo 60 strokovnjakov na področju mikrobiologije, je prav da to opazimo in poudarimo vse tiste prednosti, ki so pomembne. V tem letu bomo organizirali ta dogodek prvič na tako visokem strokovnem nivoju, ki bo nedvomno požel odmevnost tudi v relevantnih medijih. V okviru posebej za to postavljene sekcije Mladi Doktorji na področju mikrobioloških znanosti, bodo tisti, ki se bodo prijavili na dogodek imeli možnost predstaviti svoja dela.

 

Da bi omogočili transparenten in odprt proces, predlagamo, da kandidati pokrijejo samo enodnevno študentsko kotizacijo. Na ta način omogočamo, da se na kongresu predstavi veliko število mladih doktorandov. Vsi imajo možnost predstaviti poster o svojem delu, posebna komisija pa bo izbrala 10 strokovno najboljših del in jim omogočila javno ustno predstavitev na kongresu v četrtek, 21. septembra 2017. To bo lepa prilika, da lahko objektivno presodimo kakovost mikrobioloških doktoratov v Sloveniji, saj se še ni zgodilo, da bi lahko videli dela mladih doktorjev eno ob drugem. Hkrati pa bo to tudi prilika za srečanje mentorjev in diskusijo o kakovosti dela in izzivih mentoriranja.

 

Skladno z zadolžitvijo, ki jo je prof. Peter Raspor prevzel v Organizacijskem in programskem odboru 7. slovenskega mikrobiološkega kongresa, je to pismo namenjeno vsem mentorjem, ki jih prosimo, da obvestijo o tem dogodku svoje mentorirance, sedaj doktorje znanosti in jih vzpodbudijo, da se na kongres prijavijo z abstraktom svojega doktorskega dela. Hkrati s prijavo in oddajo abstrakta naj kontaktirajo vodjo sekcije na raspor2013@gmail.com in tudi njemu pošljejo abstrakt, pripravljen po navodilih, ki so objavljena na spletni strani kongresa: http://www.kongressmd2017.si/index.php, najpozneje do1. 6. 2017. z naslovom, kot ga je imela doktorska disertacija. To pismo bo posredovano tudi vsem mladim doktorjem, katerih naslovi so nam dostopni.

 

 

prof. dr. Romana Marinšek Logar

Predsednica Organizacijskega in programskega odbora

  1. kongresa Slovenskega mikrobiološkega društva

 

in

prof. dr. Peter Raspor

Vodja sekcije Mladi Doktorji na področju mikrobioloških znanosti

RAZPIS ZA PRIZNANJA SLOVENSKEGA MIKROBIOLOŠKEGA DRUŠTVA

 

Ljubljana, 17.3.2017

 

Skladno s Pravilnikom o podeljevanju priznanj Slovenskega mikrobiološkega društva

 

objavljamo

 

RAZPIS

za

PRIZNANJA SLOVENSKEGA MIKROBIOLOŠKEGA DRUŠTVA

 

 

 

Vabimo vas, da predlagate kandidate za različne kategorije Priznanj SMD, Plaket SMD, Plenčičevega odličja ter za naziv častnega člana SMD.

Kandidate za priznanja lahko predlagajo člani SMD (posameznik ali skupina), člani organov društva, pravico do predlaganja ustreznih kandidatov ima tudi komisija za podeljevanje priznanj.

 

Prijave s predlaganimi kandidati pošljete na posebnem obrazcu, ki je priloga razpisa in ga najdete na spletni strani društva (http://www.smd.si).

 

Svoje predloge na izpolnjenem obrazcu, obrazložitvijo in z vsemi zahtevanimi prilogami pošljite na naslov:

Urška Jamnikar Ciglenečki

(Komisija za priznanja SMD)

Veterinarska fakulteta UL

Gerbičeva 60

1000 Ljubljana

 

Na ovojnico pripišite: »ZA PRIZNANJA SMD – NE ODPIRAJ!«

Rok za oddajo prijav je 15.06.2017.

 

Priznanja bomo slovesno podelili na 7. kongresu Slovenskega mikrobiološkega društva, ki bo na Bledu, od 20. do 22.09.2017.

 

Dodatna pojasnila in vprašanja v zvezi z razpisom naslovite na:

Urška Jamnikar Ciglenečki (elektronska pošta: urska.jamnikar@vf.uni-lj.si ali po telefonu 01/ 4779 829)

 

Prijavni_obrazec_2017

Pravilnik_o_podeljevanju_priznanj_SMD_spremembe2014_cistopis

 

 

prof. dr. MAJA RUPNIK
predsednica

 

7. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva – registracija in prijava

Spoštovani,

 

 

Organizacijski odbor 7. kongresa Slovenskega mikrobiološkega društva vas obvešča, da se od danes dalje lahko registrirate in prijavite vaše prispevke za kongres na kongresni spletni strani: http://www.kongressmd2017.si/index.php .

Vabimo vas, da se kongresa čim bolj aktivno udeležite.

 

 

Prof. dr. Romana Marinšek Logar

(predsednica Organizacijskega odbora 7. kongresa SMD)

 
SMD Copyright © 2010