Zadnje novice

Priznanja, plakete in Plenčičevo odličje, podeljena na 7. Kongresu Slovenskega mikrobiološkega društva, Bled, 21.09.2017

Komisija za dodelitev priznanj:

prof. dr. Ines Mandić Mulec

prof. dr. Romana Marinšek-Logar

prof. dr. David Stopar

prof. dr. Maja Rupnik

doc. dr. Matej Butala

 

1. PRIZNANJE mladim mikrobiologom Slovenije za izjemne znanstveno-raziskovalne dosežke

asist. dr. SANDRA JANEŽIČ

 

2. PRIZNANJE za pomembne strokovne dosežke na področju mikrobiologije v Sloveniji

znan. svet. dr. MATJAŽ OCEPEK

 

3. PRIZNANJE za uspešno organizacijsko in strokovno delo v društvu

doc. dr. MAŠA VODOVNIK

 

4. PLAKETA za vrhunski znanstveno-raziskovalni dosežek z mednarodno odmevnostjo

se ne podeli

 

5. PLAKETA za uspešen prenos raziskovalno-razvojnega dela v aktualno diagnostično prakso

viš. znan. sod. dr. TANJA DREO

 

6. PLAKETA za izjemne pedagoške dosežke na področju mikrobiologije v svetu

se ne podeli

 

7. PLENČIČEVO ODLIČJE za življenjsko delo na strokovnem področju mikrobiologije

prof. dr. SREČKO KOREN

Spoštovane udeleženke in udeleženci 7. kongresa SMD,

 

Smo sredi počitniškega obdobja, vendar Organizacijski odbor 7. kongresa SMD intenzivno dela in je tik pred objavo končnega programa kongresa na spletni strani: http://www.kongressmd2017.si/index.php.

Veselimo se, da ste se tako množično odzvali s svojimi prispevki. Vse tiste, ki boste na kongresu sodelovali s predavanjem in/ali plakatom in ste nam poslali izvlečke svojih prispevkov, organizacijski odbor 7. kongresa SMD lepo prosi, da izvedete plačilo kotizacije najkasneje do 31. 8. Vsem tistim, ki ne boste pravočasno plačali kotizacije, žal ne moremo zagotoviti objave izvlečka v kongresnem zborniku. Plačila kotizacije so seveda oproščeni vabljeni predavatelji/predavateljice.

 

Pričakujemo zelo zanimiv in uspešen kongres in vas lepo pozdravljamo,

 

Organizacijski odbor SMD2017

SMD na ZNANSTIVALU 2017

V okviru Znanstivala, ki bo potekal med 2. in 4. junijem se bo predstavilo tudi Slovensko mikrobiološko društvo s stojnico v Vrtu eksperimentu.linkZnanstival2016

 

Več o Znanstivalu: http://www.znanstival.si/o_znanstivalu.htm

Vljudno vabljeni!

Vabilo na sekcijo Mladi Doktorji na področju mikrobioloških znanosti

Organizatorji 7. kongresa Slovenskega mikrobiološkega društva želimo prispevati k promociji področja MIKROBIOLOGIJA ter k vidnosti, razpoznavnosti in zaposljivosti diplomantov mikrobiologije. V ta namen organiziramo posebno sekcijo na letošnjem 7. kongresu SMD na Bledu.

 

Ker je v obdobju med zadnjima mikrobiološkima kongresoma doktoriralo 60 strokovnjakov na področju mikrobiologije, je prav da to opazimo in poudarimo vse tiste prednosti, ki so pomembne. V tem letu bomo organizirali ta dogodek prvič na tako visokem strokovnem nivoju, ki bo nedvomno požel odmevnost tudi v relevantnih medijih. V okviru posebej za to postavljene sekcije Mladi Doktorji na področju mikrobioloških znanosti, bodo tisti, ki se bodo prijavili na dogodek imeli možnost predstaviti svoja dela.

 

Da bi omogočili transparenten in odprt proces, predlagamo, da kandidati pokrijejo samo enodnevno študentsko kotizacijo. Na ta način omogočamo, da se na kongresu predstavi veliko število mladih doktorandov. Vsi imajo možnost predstaviti poster o svojem delu, posebna komisija pa bo izbrala 10 strokovno najboljših del in jim omogočila javno ustno predstavitev na kongresu v četrtek, 21. septembra 2017. To bo lepa prilika, da lahko objektivno presodimo kakovost mikrobioloških doktoratov v Sloveniji, saj se še ni zgodilo, da bi lahko videli dela mladih doktorjev eno ob drugem. Hkrati pa bo to tudi prilika za srečanje mentorjev in diskusijo o kakovosti dela in izzivih mentoriranja.

 

Skladno z zadolžitvijo, ki jo je prof. Peter Raspor prevzel v Organizacijskem in programskem odboru 7. slovenskega mikrobiološkega kongresa, je to pismo namenjeno vsem mentorjem, ki jih prosimo, da obvestijo o tem dogodku svoje mentorirance, sedaj doktorje znanosti in jih vzpodbudijo, da se na kongres prijavijo z abstraktom svojega doktorskega dela. Hkrati s prijavo in oddajo abstrakta naj kontaktirajo vodjo sekcije na raspor2013@gmail.com in tudi njemu pošljejo abstrakt, pripravljen po navodilih, ki so objavljena na spletni strani kongresa: http://www.kongressmd2017.si/index.php, najpozneje do1. 6. 2017. z naslovom, kot ga je imela doktorska disertacija. To pismo bo posredovano tudi vsem mladim doktorjem, katerih naslovi so nam dostopni.

 

 

prof. dr. Romana Marinšek Logar

Predsednica Organizacijskega in programskega odbora

  1. kongresa Slovenskega mikrobiološkega društva

 

in

prof. dr. Peter Raspor

Vodja sekcije Mladi Doktorji na področju mikrobioloških znanosti

RAZPIS ZA PRIZNANJA SLOVENSKEGA MIKROBIOLOŠKEGA DRUŠTVA

 

Ljubljana, 17.3.2017

 

Skladno s Pravilnikom o podeljevanju priznanj Slovenskega mikrobiološkega društva

 

objavljamo

 

RAZPIS

za

PRIZNANJA SLOVENSKEGA MIKROBIOLOŠKEGA DRUŠTVA

 

 

 

Vabimo vas, da predlagate kandidate za različne kategorije Priznanj SMD, Plaket SMD, Plenčičevega odličja ter za naziv častnega člana SMD.

Kandidate za priznanja lahko predlagajo člani SMD (posameznik ali skupina), člani organov društva, pravico do predlaganja ustreznih kandidatov ima tudi komisija za podeljevanje priznanj.

 

Prijave s predlaganimi kandidati pošljete na posebnem obrazcu, ki je priloga razpisa in ga najdete na spletni strani društva (http://www.smd.si).

 

Svoje predloge na izpolnjenem obrazcu, obrazložitvijo in z vsemi zahtevanimi prilogami pošljite na naslov:

Urška Jamnikar Ciglenečki

(Komisija za priznanja SMD)

Veterinarska fakulteta UL

Gerbičeva 60

1000 Ljubljana

 

Na ovojnico pripišite: »ZA PRIZNANJA SMD – NE ODPIRAJ!«

Rok za oddajo prijav je 15.06.2017.

 

Priznanja bomo slovesno podelili na 7. kongresu Slovenskega mikrobiološkega društva, ki bo na Bledu, od 20. do 22.09.2017.

 

Dodatna pojasnila in vprašanja v zvezi z razpisom naslovite na:

Urška Jamnikar Ciglenečki (elektronska pošta: urska.jamnikar@vf.uni-lj.si ali po telefonu 01/ 4779 829)

 

Prijavni_obrazec_2017

Pravilnik_o_podeljevanju_priznanj_SMD_spremembe2014_cistopis

 

 

prof. dr. MAJA RUPNIK
predsednica

 

7. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva – registracija in prijava

Spoštovani,

 

 

Organizacijski odbor 7. kongresa Slovenskega mikrobiološkega društva vas obvešča, da se od danes dalje lahko registrirate in prijavite vaše prispevke za kongres na kongresni spletni strani: http://www.kongressmd2017.si/index.php .

Vabimo vas, da se kongresa čim bolj aktivno udeležite.

 

 

Prof. dr. Romana Marinšek Logar

(predsednica Organizacijskega odbora 7. kongresa SMD)

 

Najava razpisa za direktorja Nacionalnega inštituta za biologijo

Ste pripravljeni prevzeti vodenje

javnega naravoslovnega raziskovalnega zavoda?

 

NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO (http://www.nib.si)

VEČNA POT 111, 1000 LJUBLJANA objavlja

 

NAJAVO

javnega razpisa za direktorja Nacionalnega inštituta za biologijo

 

Razpis za mesto direktorja Nacionalnega inštituta za biologijo bo objavljen v časopisu Delo dne 15. 05. 2017. Rok za prijavo kandidatov bo 29. 05. 2017.

 

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta bodo naslednji:

– doktorat znanosti s področja dejavnosti inštituta,

– znanje in sposobnosti za izvajanje funkcije strokovnega vodje inštituta,

– izpolnjevanje pogojev, predpisanih v 29. in 34. členu Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 96/02, 115/05, 61/06, 112/07, 9/11) (https://zakonodaja.com/zakon/zrrd).

 

 

Prijava bo morala vsebovati:

– življenjepis kandidata,

– kopijo dokazila o izobrazbi,

– dokazilo o izpolnjevanju pogojev za vodjo raziskovalnega projekta iz 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti,

– program dela in vizijo razvoja inštituta za petletno mandatno obdobje (v obsegu dveh do treh tipkanih strani).

 

 

Mandat direktorja traja pet let, z možnostjo ponovnih imenovanj ali možnostjo druge nadaljnje zaposlitve. Nastop mandata je predviden s 01.01.2018. Glede na razmeroma kratek, 14-dnevni prijavni rok po formalni objavi razpisa svetujemo, da s pripravo dokumentacije pričnete že pred objavo razpisa. Kandidatom iz tujine bomo nudili vso potrebno podporo pri urejanju dokumentacije v zvezi s prijavo.

 

 

Za več informacij se lahko obrnete na kadrovsko službo inštituta po telefonu na številko +386 59 232 707 ali po elektronski pošti na naslov kadrovska.sluzba@nib.si ali neposredno na naslov direktorice inštituta tamara.lah@nib.si.

 

 

7. kongres SMD – 1. obvestilo

Spoštovani,
Slovensko mikrobiološko društvo (SMD) vas vljudno vabi, da se udeležite 7. Kongresa SMD, ki bo potekal od 20. do 22. septembra 2017 na Bledu, v hotelu Kompas. Na tridnevnem srečanju bodo izbrani slovenski predavatelji predstavili nova odkritja na številnih področjih mikrobiologije, kot so bakteriologija, mikologija, mikrobna fiziologija in biokemija, industrijska mikrobiologija, mikrobna ekologija, mikrobiologija živil, imunologija, mikrobna genetika, genomika in proteomika, taksonomija, biodiverziteta in evolucija. Zadnji dan bo posvečen virologiji in bo potekal v mednarodni zasedbi. Na tokratnem kongresu bodo predstavili svoja doktorska dela tudi izbrani doktorandi, ki so svoje doktorske teze zagovarjali v obdobju med 6. in 7. kongresom SMD. Najboljše predstavitve bodo tudi nagrajene. Več informacij lahko najdete na spletni strani http://www.kongressmd2017.si/index.php
Prepričana sem, da bo na kongresu vsak od vas lahko našel nekaj, kar ga zanima in čemur posveča svoj čas. Predanost stroki, ki je zelo raznolika, bo gotovo vodila do zanimivih razprav in morda nepričakovanih zaključkov.
Lepo vas vabimo, da skupaj predstavimo izsledke preteklega raziskovanja – idilični Bled kliče k aktivnim znanstvenim razpravam in prijateljskemu druženju!

Prof. dr. Romana Marinšek Logar
(predsednica organizacijskega odbora 7. kongresa SMD)

Kongres SMD 2017

Spoštovane članice in člani Slovenskega mikrobiološkega društva,

začeli smo s pripravami na Kongres SMD 2017, ki bo potekal 20., 21. in 22. septembra 2017 na Bledu v hotelu Kompas. Na kongresu se bodo zvrstile tematike iz sledečih področij:
• Mikologija
• Bakteriologija
• Virologija
• Mikrobna fiziologija in biokemija
• Industrijska mikrobiologija
• Mikrobna ekologija
• Mikrobiologija živil
• Imunologija
• Mikrobna genetika, genomika, proteomika
• Taksonomija, biodiverziteta in evolucija

V eni od sekcij bodo predstavljeni tudi doktorati znanosti iz področja mikrobiologije, ki so jih doktorandi zagovarjali od oktobra 2014 do decembra 2016, tretji dan kongresa bo tematsko v celoti posvečen virologiji v sodelovanju s Hrvaškim mikrobiološkim društvom.
V kratkem boste na tem mestu obveščeni tudi o naslovu kongresne spletne strani, preko katere boste lahko pridobili vse informacije v zvezi s kongresom in se na kongres prijavili.

Z lepimi pozdravi,
prof. dr. Romana Marinšek Logar (predsednica organizacijskega odbora Kongresa SMD 2017)

Novo vodstvo SMD

Po izvolitvi novega Upravnega odbora SMD na izrednem občnem zboru dne 15.9.2016 je včeraj potekala predaja poslov med starim in novim UO. Prav tako je nov UO izmed svojih članov izvolil predsednico dr. Majo Rupnik, podpredsednika dr. Davida Stoparja, tajnico dr. Darjo Kušar in blagajničarko Ano Cerar. Ob tej priložnosti bi se zahvalil dosedanjim članom UO (še posebej Adeli, Sandri in Andreju), za opravljeno delo s katerim so poskrbeli, da je bilo društvo v preteklih dveh letih aktivno na več področjih. Poseben poudarek je bil na medsebojnem druženju in spoznavanju dela mikrobiologov v različnih vejah mikrobiologije, kakor tudi na promociji same mikrobiologije. Vesel sem, ker so pri aktivnostih sodelovali številni člani SMD in študentje mikrobiologije za kar se jim še enkrat zahvaljujem. Ob tem pa novemu UO želim veliko uspehov pri nadaljnjem delu in podporo ter aktivno sodelovanje čim več članov društva.

Dr. Matjaž Ocepek

_dsc0812

 

 

 

 

 

 

 

 

Več slik najdete v galeriji Novo vodstvo SMD 2016.
SMD Copyright © 2010

Skip to toolbar