NEKOČ SO BILI Z NAMI

prof. dr. France Megušar (1931-2017), univ. dipl. agr., predsednik slovenskega mikrobiološkega društva, vizionar, znanstvenik, univerzitetni profesor, matičar univerzitetnega študija mikrobiologije, dobitnik zlatega Plenčičevega odličja in ustanovitelj ter vodja Katedre za mikrobiologijo na Ljubljanski univerzi (več o nekdanjem članu in njegovem delu lahko preberete tukaj – prof. dr. France Megušar)

prof. dr. Aleksa Cimerman (1933-2017), dipl. biol., znanstvena svetnica, uspešna znanstvenica, univerzitetna profesorica in vodja raziskovalnega dela Mikrobiološke zbirke Kemijskega Inštituta Boris Kidrič (več o nekdanji članici in njenem delu lahko preberete tukaj – prof. dr. Aleksa_Cimerman)

 

prof. dr. Jure Piškur (1960-2014) Maja 2014 nas je po hudi in nepričakovani bolezni mnogo prezgodaj zapustil prof. dr. Jure Piškur, vrhunski znastvenik s področja mikrobiologije, molekularne genetike in biokemije. Čeprav je deloval večinoma v tujini, nazadnje kot izredni profesor na Tehniški univerzi v Kopenhagnu, se je vse pogosteje vračal v Slovenijo, kjer je vzpostavil številna sodelovanja, najprej z Nacionalnim inštitutom za biologijo, pa tudi z raziskovalnimi skupinami na Medicinski fakulteti UL in Biotehniški fakulteti UL. Od leta 2010 je bi tudi delno zaposlen na Univerzi v Novi Gorici, kjer je ustanovil laboratorij za molekularne raziskave kvasovk. Leta 2012 je dobil priznanje Ambasador znanosti Republike Slovenije, na katerega je bil zelo ponosen, leto prej pa tudi Nagrado Miroslava Zeia za izjemne dosežke na področju raziskovalnih dejavnosti Nacionalnega inštituta za biologijo. (Več o Juretu in njegovem delu lahko preberete tukaj – prof. dr. Jure Piškur ).

JP marec 2008

 

prof. dr. Jelisava Adamič (1929‐2014 Bistra, Vrhnika‐ Bohinj), slovenska agronomka in pozneje mikrobiologinja ter univerzitetna profesorica. (KLIK, za več informacij o delovanju nekdanje članice)

 

prof. dr Avrelija Cencič (19.10.1964 – 14. 12. 2012) je delovala na področjih biokemije, imunologije, biotehnologije in molekularne biologije. (KLIK, za več informacij od delovanju nekdanje članice, Wikipedia)