Vabilo na predavanje “Socialno življenje mikroorganizmov”, predavateljica prof. dr. Ines Mandić-Mulec, v Hiši eksperimentov, Ljubljana

Vabljeni na predavanje z naslovom Socialno življenje mikroorganizmov, prof. dr. Ines Mandić-Mulec (Biotehniška fakulteta), ki bo v četrtek, 27.10. 2011, ob 20.30 v Hiši eksperimentov (Trubarjeva cesta 39, Ljubljana) .

Življenski slog mikroorganizmov, mikroskopsko majhnih celičnih bitij, si mnogi predstavljajo kot dolgočasno zaporedje delitev celic, dokler sta hrana in prostor na voljo. Vendar nova spoznanja kažejo, da je socialno življenje mikroorganizmov pestro in da tudi v njihovem svetu zasledimo kooperativno vedenje, altruizem, goljufanje in napadalno vedenje.
Mikroorganizmi »komunicirajo« preko kemičnih signalov, ki lahko nosijo informacijo o številu/fiziološkem stanju sorodnih celic v populaciji in na nivoju populacije sprožijo prilagoditvene odzive. Na ta način mikrobi uravnavajo skupinsko produkcijo antibiotikov in zunajceličnih encimov, kolonizacijo površin (npr. katetrov, sluznic, vodovodnih cevi, rastlin…), razvoj trdoživih spor in vstop ter razrast v gostitelju. Socialno življenje mikrobov je zato zanimivo s stališča medicine, kmetijstva, optimizacije biotehnoloških procesov in razumevanja evolucije socialnih odnosov.