Delovno mesto/i na Odseku za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo, Instituta Jožef Stefan

Spostovani kolegi,

Skupina za strukturno biologijo na Odseku za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo, Instituta Jožef Stefan (član Centra odličnosti za integrirane pristope k biologiji in kemij proteinov) išče 1 do 2 podoktorskega sodelavca (lahko tudi z daljšim stažem) za delo na raziskavah programa Strukturna biologija. Gre za študije molekularnih mehanizmov antigene prezentacije na in vitro nivoju. Delo vključuje strukturno in funkcijsko karakterizacijo lizosomalnih hidrolaz, uravnavanja njihove aktivnosti in določanje vloge teh encimov, njihovih inhibitorjev in substratov iz patogenih organizmov. Možni sta dve vrsti kvalifikacij: 1) Od kandidata pričakujemo doktorat znanosti s področja biomedicinskih znanosti ali sorodnih področij, in izkazane izkušnje s področja biokemije in molekularne biologije. Poznavanje metod strukturne biologije in encimske kinetike je zaželjeno, ni pa nujno. 2) Od kandidata pričakujemo doktorat znanosti s področja bioinformatike ali informatike, znanje programiranja vsaj enega od programskih jezikov kot so C, C++ ali FORTRAN in enega od interpreterjev kot so (Perl, Phyton, Java, ..). Kandidata mora zanimati delo na razvoju novih računalniških metod v strukturni biologiji vključno z interpretacijo spektrov masne spektrometrije in njihove uporabe pri interpretaciji in simulaciji fizioloških procesov. Izbranemu kandidatu (kandidatoma) omogočamo samostojnost pri načrtovanju in izvedbi eksperimentalnega oziroma računalniškega dela, možnost razvoja lastne kreativnosti, strokovno izpopolnjevanje in možnost komunikacije z vrhunskimi strokovnjaki na izbranem področju ter seveda opremljene laboratorije z vrhunsko tehnološko opremo, ki je v intenzivni dogradnji v okviru CO CIPKeBiP. Zainteresirani kandidati naj pošljejo prošnjo z življenjepisom in bibliografijo na elektronski naslov dusan.turk@ijs.si najkasneje do konca tega meseca marca 2011. Kandidatom sem na voljo tudi za vse dodatne informacije in pogovor. Za termin naj mi prav tako posljejo sporocilo na navedeni elektronski naslov.

Lep pozdrav, Dušan Turk