Dogodek Mladi mikrobiologi se predstavijo

SMD je 24.9.2018 organiziral dogodek ‘Mladi mikrobiologi se predstavijo’, kjer so nam svoje delo predstavili mikrobiologi, ki delajo kot mladi raziskovalci ali pa so v tem letu zaključili svoj doktorat.

 

Beti Vidmar (BF): Razgradnja keratina z anaerobnimi bakterijami
Manja Križman (VF): Razširjenost in genotipizacija sevov E. coli z odpornostjo proti betalaktamskim antibiotikom in fluorokinolonom v živilih živalskega izvora
Katja Molan (BF): Protein kolibaktinske odpornosti ClbS bakterije Escherichia coli je novi DNA vezavni protein, ki ščiti DNA pred nukleolitično razgradnjo
Anja Pavlin (BF): Protein gp6 bakteriofaga GIL01 sproži litični cikel v bakteriji Bacillus thuringiensis
Mihael Špacapan (BF): Časovna desihnhronizacija »zaposlovanja« v biofilmu
Katarina Belcijan (BF): Vpliv sorodstvene diskriminacije na izmenjavo DNA med roji sevov Bacillus subtilis
Jerneja Zupančič (BF): Kaj vse živi v mojem pomivalnem stroju?
Katarina Bačnik (NIB): Infektivnost in raznolikost virusov v vzorcih vtoka in iztoka iz čistilne naprave
Aleksander Mahnič (NLZOH): Analize bakterijske ter glivne združbe z metodami naslednje generacije sekvenciranja