Mikrobiolog.si – glasilo SMD

Pred vami je prva številka revije Slovenskega mikrobiološkega društva – Mikrobiolog.si. Z revijo želimo širši mikrobiološki javnosti predstaviti posameznike, raziskovalne skupine in programe ter preko strokovnih prispevkov osvetliti aktualna dognanja iz vseh področij mikrobiologije v Sloveniji. Revija bo izhajala trikrat na leto in jo boste našli v zavihku Mikrobiolog.si.