Mikrobiolog.si Letnik 3, številka 1

Pred vami je nova številka glasila Slovenskega mikrobiološkega društva Mikrobiolog.si. V tej številki lahko zveste kaj več o kvasovkah, predstavljajo se dijaki, povzemamo dogajanje na prvem slovenskem kongresu raziskovalcev bakteriofagov ter aktivnosti SMD na letošnjem Znanstivalu.

Mikrobiolog.si letnik 3 številka 1