Novo vodstvo SMD

Spoštovane članice in člani SMD,

v začetku oktobra 2020 smo izpeljali volitve upravnega odbora, častnega razsodišča in nadzornega odbora SMD preko društvene e-pošte. Po podaljšanem roku glasovanja je odgovorilo skupaj 91 članov, kandidacijska lista je bila soglasno sprejeta z eno izjemo (en član društva se je vzdržal glasovanja).

Sestava organov društva potrjenih za dvoletno mandatno obdobje SMD 2020-2022 je sledeča:

Upravni odbor: Tomaž Accetto (BF UL), Darja Barlič Maganja (FVZ UP), Polona Kogovšek (NIB), Urška Kuhar (VF UL), Hrvoje Petković (BF UL), Marjanca Starčič Erjavec (BF UL), Polonca Štefanič (BF UL), Valerija Tkalec (NLZOH Maribor), Rok Tomazin (MF UL)

Nadzorni odbor: Ana Cerar (AlgEn d.o.o), Urška Jamnikar Ciglenečki (VF UL), Andrej Steyer (MF UL)

Častno razsodišče: Darja Kušar (VF UL), Maja Ravnikar (NIB), Maja Rupnik (NLZOH Maribor)

Novemu vodstvu čestitamo in želimo uspešno delo!