Priznanja, plakete in Plenčičevo odličje, podeljena na 7. Kongresu Slovenskega mikrobiološkega društva, Bled, 21.09.2017

Komisija za dodelitev priznanj:

prof. dr. Ines Mandić Mulec

prof. dr. Romana Marinšek-Logar

prof. dr. David Stopar

prof. dr. Maja Rupnik

doc. dr. Matej Butala

 

1. PRIZNANJE mladim mikrobiologom Slovenije za izjemne znanstveno-raziskovalne dosežke

asist. dr. SANDRA JANEŽIČ

 

2. PRIZNANJE za pomembne strokovne dosežke na področju mikrobiologije v Sloveniji

znan. svet. dr. MATJAŽ OCEPEK

 

3. PRIZNANJE za uspešno organizacijsko in strokovno delo v društvu

doc. dr. MAŠA VODOVNIK

 

4. PLAKETA za vrhunski znanstveno-raziskovalni dosežek z mednarodno odmevnostjo

se ne podeli

 

5. PLAKETA za uspešen prenos raziskovalno-razvojnega dela v aktualno diagnostično prakso

viš. znan. sod. dr. TANJA DREO

 

6. PLAKETA za izjemne pedagoške dosežke na področju mikrobiologije v svetu

se ne podeli

 

7. PLENČIČEVO ODLIČJE za življenjsko delo na strokovnem področju mikrobiologije

prof. dr. SREČKO KOREN