prof. dr. Nina Gunde Cimerman in izr. prof. dr. Mojca Benčina prejemnici Zoisovega priznanja

Drage članice in člani SMD,

 

V posebno veselje nam je, da vam lahko sporočimo, da sta letos kar dve članici SMD prejeli Zoisovo priznanje

prof. dr. Nina Gunde Cimerman

Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju ekstremofilnih mikroorganizmov − gliv

 

izr. prof. dr. Mojca Benčina

Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju imunologije in sintezne biologije
  

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_znanost/sektor_za_znanost/dejavnost/nagrade_in_priznanja_za_izjemne_dosezke_v_znanstveno_raziskovalni_in_razvojni_dejavnosti/2018/

V imenu Upravnega odbora in vseh članov društva prisrčne čestitke za ta velik uspeh!