Program dogodka: Mladi mikrobiologi se predstavijo 2023

Spoštovane članice in člani SMD!

ponovno vas vabimo na spletni dogodek ‘Mladi mikrobiologi se predstavijo 2023’, ki bo v četrtek, 9. novembra, 2023.

Pridružite se nam lahko preko povezave: https://bf-uni-lj-si.webex.com/meet/marjanca.starcic.erjavec. 

Dogodek je namenjen predstavitvi raziskovalcev, ki delujejo na področju mikrobiologije in so trenutno doktorski študenti ali so doktorat zaključili v zadnjem letu.

Naše srečanje bomo pričeli z vabljenim predavanjem doc. dr. Andreja Steyer z naslovom:

JAVNOZDRAVSTVENA MIKROBIOLOGIJA V IZREDNIH RAZMERAH

Doc. dr. Andrej Steyer, vodja Oddelka za javnozdravstveno mikrobiologijo, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

Koncept javnozdravstvene mikrobiologije temelji na aktivnostih odkrivanja, spremljanja in preprečevanja mikrobnih okužb. V zadnjem stoletju smo bili priča velikemu napredku pri jačanju teh temeljev uspešnega javnozdravstvenega področja. Vsekakor pa nas vedno več izrednih ali nepričakovanih dogodkov v ekologiji, družbeno-politični sferi in naravnih nesrečah opominja, da z nekaterimi grožnjami javnemu zdravju še zdaleč nismo opravili. Hkrati nas ti dogodki prisilijo k nenehnemu razvoju in napredku, kar posledično pomeni spremembo v konceptu spremljanja in preprečevanja okužb. V zadnjem obdobju so k temu pripomogli pandemija, naravne nesreče, migrantska kriza in vojna žarišča v svetu. Prikazani bodo rezultati teh sprememb, tudi v pristopu javnozdravstvene mikrobiologije v zadnjem obdobju in kakšni sizzivi javnozdravstvene mikrobiologije za prihodnost.

 

PROGRAM

VABLJENO PREDAVANJE
15:30-16:30 Doc. dr. Andrej Steyer,

Oddelek za javnozdravstveno mikrobiologijo, NLZOH

Javnozdravstvena mikrobiologija v izrednih razmerah
Najmagisterij na področju mikrobiologije 2022
16:30-16:45 Ivana Strmečki,

Novartis

Mikrobiom Sečoveljskih solin
16:45-17:00 ODMOR
17:00-17:15 Aleksander Benčič,

Nacionalni inštitut za biologijo

Neskončna lahkotnost sekvenciranja – moje popotovanje v svet mikrobne genomike
17:15-17:30 Urška Murovec,

Biotehniška fakulteta (UL)

Prevotella: izbirčnost ni lepa čednost
17:30-17:45 Leon Marič,

NLZOH

Primerjava genotipov človeških in okoljskih izolatov bakterije Escherichia coli z betalaktamazami z razširjenim spektrom delovanja
17:45-18:00 Mojca Janc

Nacionalni inštitut za biologijo

Ali lahko zagotovimo večjo varnost genskih zdravil?
18:00-18:15 ODMOR
18:15-18:30 Dina Jug,

Biotehniška fakulteta (UL)

Ali bakterije Campylobacter jejuni zares uporabljajo signalne molekule AI-2 za zaznavanje kvoruma?
18:30-18:45 Blaž Jug,

Biotehniška fakulteta (UL)

Optimizacija izolacije proteinskega profila bakterij Campylobacter jejuni v biofilmu
18:45-19:00 Žiga Pandur,

Fakulteta za strojništvo (UL)

Mehanizem delovanja kavitacijskih mehurčkov na bakterijsko celico
19:00-19:15 Mark Zver,

Inštitut Jožef Stefan

Uničevanje mikrobov v vodi z nizkotlačno plazmo

Lepo vabljeni!

UO SMD