RAZPIS za PRIZNANJA SLOVENSKEGA MIKROBIOLOŠKEGA DRUŠTVA 2020

             

 

Skladno s Pravilnikom o podeljevanju priznanj Slovenskega mikrobiološkega društva

 

objavljamo

 

RAZPIS

za

PRIZNANJA SLOVENSKEGA MIKROBIOLOŠKEGA DRUŠTVA

 

 

Vabimo vas, da predlagate kandidate za različne kategorije Priznanj SMD, Plaket SMD, Plenčičevega odličja ter za naziv častnega člana SMD.

Kandidate za priznanja lahko poda en ali več članov SMD ali upravni odbor SMD.

Prijave s predlaganimi kandidati pošljete na posebnem obrazcu. Obrazec in pravilnik najdete na spletni strani društva: http://www.smd.si/nagrade-in-stipendije/pravilniki/

 

 

Svoje predloge na izpolnjenem obrazcu, obrazložitvijo in z vsemi zahtevanimi prilogami pošljite na naslov:

Slovensko mikrobiološko društvo

(Komisija za priznanja SMD)

Veterinarska fakulteta UL

Gerbičeva 60

1000 Ljubljana

 

Na ovojnico pripišite: »ZA PRIZNANJA SMD – NE ODPIRAJ!«

Rok za oddajo prijav je 30.6.2020.

 

Priznanja bomo slovesno podelili na VIII. kongresu Slovenskega mikrobiološkega društva, ki bo v Rimskih termah, od 23. do 25.09.2020.

 

Dodatna pojasnila in vprašanja v zvezi z razpisom naslovite na smd@smd.si

 

 

 

  prof. dr. MAJA RUPNIK  
  predsednica