Štipendije SMD za leto 2019

Slovensko mikrobiološko društvo je v letu 2019 objavilo razpis za štipendije v višini 500€, ki bodo podeljene članom društva z namenom kritja stroškov udeležbe na kongresih oz. delavnicah vezanih na mikrobiološke tematike oz. raziskave. Upravni odbor društva je na svoji 70. seji odobril vse štiri prispele vloge, zato društvo čestita letošnjim štipendistom SMD:

 

Katarina Belcijan (Biotehniška fakulteta UL, Oddelek za živilstvo, Katedra za mikrobiologijo)

 

Ilja Gasan Osojnik Črnivec (Biotehniška fakulteta UL, Oddelek za živilstvo, Katedra za biokemijo in kemijo živil)

 

Špela Pikl (Biotehniška fakulteta UL, Oddelek za živilstvo, Katedra za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil)

 

Mihael Špacapan (Biotehniška fakulteta UL, Oddelek za živilstvo, Katedra za mikrobiologijo)