V slovo prof. dr. Jelisave Adamič

V teh dneh se je od nas poslovila

prof. dr. Jelisava Adamič (1929‐2014 Bistra, Vrhnika‐ Bohinj),

slovenska agronomka in pozneje mikrobiologinja ter univerzitetna profesorica.

 

Po diplomi iz agronomije 1954 na ljubljanski Agronomsko gozdarski fakulteti je 1974 doktorirala na Tehnološki fakulteti Univerze v Zagrebu. Sprva se je zaposlila na Kmetijskem inštitutu Slovenije v Ljubljani (1955‐1959), nato je poučevala na Kmetijski srednji šoli v Ljubljani (1959‐1962) ter na živilskem oddelku Biotehniške fakultete v Ljubljani, kjer je postala 1981 izredna in 1986 redna profesorica za mikrobiologijo. V raziskovalnem delu seje posvetila raziskavam na področju živilske mikrobiologije in postavila področje študija genotoksičnosti pri mikroorganizmih. Poučevala na študiju živilstva in vodila oddelek v letih 1975‐77 in katedro za živilsko mikrobiologije do odhoda v pokoj v letu 1990.

V svojem raziskovalnem delu se je ukvarjala s kvasovkami, predvsem z rodom Candida in pozneje se je osredotočila na študije genotoksičnosti pri bakteriji Salmonella tiphymurium in kvasovki Saccharomyces cerevisiae.

Vzgojila je številne generacije živilskih tehnologov. Omogočala je prodoren vstop v raziskovanje na področjih, kjer raziskovanje ni bilo vsakodnevno opravilo in vizionarsko podprla poti, ki so rodile center za biotehnologijo Biotehniške fakultete leta 1985.

V njenem času so se zgodile pomembne spremembe v študijskem programu živilske tehnologije, saj je podprla nastanek predmeta industrijske mikrobiologije leta 1987/88, ki je usodno zaznamoval poznejša dogajanja na Biotehniški fakulteti.

S spoštljivostjo do moje učiteljice in profesorice Jelisave Adamič roj. Zupan. Peter Raspor, januar 2015

PS.: Žalna seja bo 16 januarja 2015 ob 1h na Biotehniški fakulteti, Jamnikarjeva 101