Vabilo na predavanj: Nove raziskave, da bodo rastline zdrave! (22. januar 2013, Biološko središče, B5)

 

Nacionalni inštitut za biologijo Vas vabi, da se ob 15. obletnici sodelovanja s službo za varstvo rastlin in razširitvi akreditacije SIST EN ISO/IEC 17025 na področje določanja mikroorganizmov, udeležite predavanja: Nove raziskave, da bodo rastline zdrave! ki ga bosta predstavili prof. dr. Maja Ravnikar in dr. Tanja Dreo. Predavanje bo v torek, 22. januarja 2013 ob 14:00 v Biološkem središču, Večna pot 111, v Ljubljani, v predavalnici B5. Predavanje bo otvorila mag. Katarina Groznik, vodja Sektorja za zdravje rastlin in rastlinski semenski material pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Povzetek predavanja: Globalno gospodarstvo in svetovna trgovina z rastlinami uvajata nova živila in gojenje novih rastlin; z njimi prihajajo tudi novi škodljivci, mikrobni povzročitelji bolezni in njihovi prenašalci. Raziskovanje pojavljanja škodljivih organizmov je eno od osnovnih orodij za preprečevanje njihovega širjenja. To izredno dinamično področje zahteva hitrost, prilagodljivost, interdisciplinarnost in integracijo različnih znanj. V zadnjih 15 letih smo pomembno dopolnili poznavanje biologije in epidemiologije škodljivih organizmov rastlin, raziskali njihovo raznolikost in razvili nove, zanesljivejše diagnostične metode kot je PCR v realnem času za mnoge, pri nas prvič odkrite viruse, bakterije in fitoplazme. Na predavanju bomo predstavili kakšne so nove tehnologije, ki jih razvijamo za odkrivanje mikrobov zlasti na najpomembnejših kmetijskih rastlinah pri nas kot so vinska trta, sadno drevje, krompir in plodovke. Predstavili bomo razvoj uporabe novih tehnologij sekveniranja v diagnostiki (barcoding) ter novosti, kot je razvoj nove izotermalne molekularne metode LAMP, ki laboratorijsko diagnostiko približujejo končnim uporabnikom. Metodo LAMP lahko izvajamo na mestu okužbe, v nasadih ali na kontrolnih točkah, in z njo odkrivamo okužbe s karantenskimi mikrobi kot so zlata trsna rumenica, rjava gniloba krompirja in vretenoidnost gomoljev krompirja. Poleg samega odkrivanja škodljivih organizmov razvijamo tehnologije tudi za aktivno preprečevanje okužb rastlin. Predstavili bomo raziskave bakteriofagov za preprečevanje bakterijskih okužb orhidej, raziskave antibakterijskih substanc iz gob za zaščito krompirja in razvoj sledenja biološkim agensom kontrole glivnih bolezni jagod.

 

Vljudno vabljeni!

 

2013-01-21 NIB Vabilo predavanje