Vabilo na predavanje “Interspecies and interkingdom signaling in plant associated bacteria”, Biološko središče (31.3.2011 B4), Ljubljana

Vabimo vas na predavanje z naslovom Interspecies and interkingdom signaling in plant associated bacteria, ki bo v četrtek, 31.3. 2011 ob 11:00 na Biološkem središču (Biotehniška fakulteta, Večna pot 111, Ljubljana)

Predaval bo dr. Vittorio Venturi (Group Leader, Bacteriology; International Centre for Genetic Enginerring & Biotechnology (ICGEB); Padriciano 99, 34149 Trieste, Italy)

Vljudno vabljeni!

Organizatorja: Slovensko mikrobiološko društvo in Katedra za mikrobiologijo, Biotehniška fakulteta.