Predsednica

Dr. Maja Rupnik
Nacionalni laboratorij za zdravje,
okolje in hrano
Center za medicinsko mikrobiologijo,
Oddelek za mikrobiološke raziskave
Prvomajska 1
SI-2000 Maribor
in
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta
Taborska 8
SI-2000 Maribor
Tel: +386 2 4500 100
Fax: +386 2 4500 193

maja.rupnik@nlzoh.si

Podpredsednik

Dr. David Stopar
Univerza  v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
Večna pot 111
SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 1 320 3412
Fax: +386 257 33 90
david.stopar@bf.uni-lj.si

——————————————————— ———————————————————

Tajnica

Dr. Darja Kušar
Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
Veterinarska fakulteta
Gerbičeva 60
SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 1 4779 166
Fax: +386 1 4779 352
darja.kusar@vf.uni-lj.si

Blagajničarka

Ana Cerar
AlgEn d.o.o.
Brnčičeva 29
SI-1000 Ljubljana
anacerar.mb@gmail.com

 

——————————————————— ———————————————————

Člani upravnega odbora

Dr. Tjaša Cerar Kišek
tjasa.cerar@mf.uni-lj.si

Dr. Iztok Dogša
iztok.dogsa@bf.uni-lj.si

Dr. Urška Jamnikar Ciglenečki
urska.jamnikar@vf.uni-lj.si

Dr. Maja Ravnikar
maja.ravnikar@nib.si

Dr. Tinkara Tinta
tinkara.tinta@mbss.org

Člani nadzornega odbora

Dr. Romana Marinšek Logar
romana.marinsek@bf.uni-lj.si

Dr. Matjaž Ocepek
matjaž.ocepek@vf.uni-lj.si

Dr. Peter Raspor
peter.raspor@fvz.upr.si
———————————————–
Člani častnega razsodišča

Dr. Darja Barlič Maganja
darja.maganja@fvz.upr.si

Dr. Andrej Kirbiš
andrej.kirbis@vf.uni-lj.si

Dr. Sonja Smole Možina
sonja.smole-mozina@bf.uni-lj.si
SMD Copyright © 2010