RAZPIS ZA PRIZNANJA SLOVENSKEGA MIKROBIOLOŠKEGA DRUŠTVA

 

Ljubljana, 17.3.2017

 

Skladno s Pravilnikom o podeljevanju priznanj Slovenskega mikrobiološkega društva

 

objavljamo

 

RAZPIS

za

PRIZNANJA SLOVENSKEGA MIKROBIOLOŠKEGA DRUŠTVA

 

 

 

Vabimo vas, da predlagate kandidate za različne kategorije Priznanj SMD, Plaket SMD, Plenčičevega odličja ter za naziv častnega člana SMD.

Kandidate za priznanja lahko predlagajo člani SMD (posameznik ali skupina), člani organov društva, pravico do predlaganja ustreznih kandidatov ima tudi komisija za podeljevanje priznanj.

 

Prijave s predlaganimi kandidati pošljete na posebnem obrazcu, ki je priloga razpisa in ga najdete na spletni strani društva (http://www.smd.si).

 

Svoje predloge na izpolnjenem obrazcu, obrazložitvijo in z vsemi zahtevanimi prilogami pošljite na naslov:

Urška Jamnikar Ciglenečki

(Komisija za priznanja SMD)

Veterinarska fakulteta UL

Gerbičeva 60

1000 Ljubljana

 

Na ovojnico pripišite: »ZA PRIZNANJA SMD – NE ODPIRAJ!«

Rok za oddajo prijav je 15.06.2017.

 

Priznanja bomo slovesno podelili na 7. kongresu Slovenskega mikrobiološkega društva, ki bo na Bledu, od 20. do 22.09.2017.

 

Dodatna pojasnila in vprašanja v zvezi z razpisom naslovite na:

Urška Jamnikar Ciglenečki (elektronska pošta: urska.jamnikar@vf.uni-lj.si ali po telefonu 01/ 4779 829)

 

Prijavni_obrazec_2017

Pravilnik_o_podeljevanju_priznanj_SMD_spremembe2014_cistopis

 

 

prof. dr. MAJA RUPNIK
predsednica