Vabilo na sekcijo Mladi Doktorji na področju mikrobioloških znanosti

Organizatorji 7. kongresa Slovenskega mikrobiološkega društva želimo prispevati k promociji področja MIKROBIOLOGIJA ter k vidnosti, razpoznavnosti in zaposljivosti diplomantov mikrobiologije. V ta namen organiziramo posebno sekcijo na letošnjem 7. kongresu SMD na Bledu.

 

Ker je v obdobju med zadnjima mikrobiološkima kongresoma doktoriralo 60 strokovnjakov na področju mikrobiologije, je prav da to opazimo in poudarimo vse tiste prednosti, ki so pomembne. V tem letu bomo organizirali ta dogodek prvič na tako visokem strokovnem nivoju, ki bo nedvomno požel odmevnost tudi v relevantnih medijih. V okviru posebej za to postavljene sekcije Mladi Doktorji na področju mikrobioloških znanosti, bodo tisti, ki se bodo prijavili na dogodek imeli možnost predstaviti svoja dela.

 

Da bi omogočili transparenten in odprt proces, predlagamo, da kandidati pokrijejo samo enodnevno študentsko kotizacijo. Na ta način omogočamo, da se na kongresu predstavi veliko število mladih doktorandov. Vsi imajo možnost predstaviti poster o svojem delu, posebna komisija pa bo izbrala 10 strokovno najboljših del in jim omogočila javno ustno predstavitev na kongresu v četrtek, 21. septembra 2017. To bo lepa prilika, da lahko objektivno presodimo kakovost mikrobioloških doktoratov v Sloveniji, saj se še ni zgodilo, da bi lahko videli dela mladih doktorjev eno ob drugem. Hkrati pa bo to tudi prilika za srečanje mentorjev in diskusijo o kakovosti dela in izzivih mentoriranja.

 

Skladno z zadolžitvijo, ki jo je prof. Peter Raspor prevzel v Organizacijskem in programskem odboru 7. slovenskega mikrobiološkega kongresa, je to pismo namenjeno vsem mentorjem, ki jih prosimo, da obvestijo o tem dogodku svoje mentorirance, sedaj doktorje znanosti in jih vzpodbudijo, da se na kongres prijavijo z abstraktom svojega doktorskega dela. Hkrati s prijavo in oddajo abstrakta naj kontaktirajo vodjo sekcije na raspor2013@gmail.com in tudi njemu pošljejo abstrakt, pripravljen po navodilih, ki so objavljena na spletni strani kongresa: http://www.kongressmd2017.si/index.php, najpozneje do1. 6. 2017. z naslovom, kot ga je imela doktorska disertacija. To pismo bo posredovano tudi vsem mladim doktorjem, katerih naslovi so nam dostopni.

 

 

prof. dr. Romana Marinšek Logar

Predsednica Organizacijskega in programskega odbora

  1. kongresa Slovenskega mikrobiološkega društva

 

in

prof. dr. Peter Raspor

Vodja sekcije Mladi Doktorji na področju mikrobioloških znanosti