Kogres SMD 2014 – drugo obvestilo

Spoštovani kolegi!

Z velikim veseljem vas vabimo, da se nam pridružite na 6. kongresu Slovenskega mikrobiološkega društva (SMD), ki bo potekal na Bledu od 24. do 26. septembra 2014.

Povezava na uradno stran kongresa (KLIK).

Na kongresu bo vsak od vas lahko našel nekaj, kar ga zanima in čemur posveča svoj čas. Predanost stroki, ki je zelo raznolika, bo lahko vodila do zanimivih razprav in morda nepričakovanih zaključkov. Vsak od nas prispeva del novega znanja, ki pa se lahko sestavi v smiselno celoto takrat, ko ugotovitve delimo z drugimi.
Lepo vas vabimo, da skupaj predstavimo izsledke preteklega raziskovanja in naredimo povzetek, ki bo odprl nove možnosti nam vsem! Idilični Bled kliče k aktivnim znanstvenim razpravam in prijateljskemu druženju.

Osrednji tematski sklopi kongresa bodo:
1. Medicinska mikrobiologija z epidemiologijo
2. Veterinarska mikrobiologija in zoonoze
3. Rastlinska mikrobiologija
4. Parazitologija
5. Virologija
6. Mikologija
7. Bakteriologija
8. Mikrobna fiziologija in biokemija
9. Industrijska mikrobiologija
10. Mikrobna ekologija
11. Mikrobiologija živil
12. Imunologija
13. Mikrobna genetika, genomika, proteomika
14. Taksonomija, biodiverziteta in evolucija

V okviru teh tem bo organiziranih deset vabljenih predavanj, dve plenarni predavanji in okrogla miza o trenutnih izzivih v mikrobiologiji. Poleg tega so vsi udeleženci vabljeni, da s svojimi prispevki v obliki predavanj ali posterjev aktivno sodelujejo pri izvedbi kongresa.
Uradni jezik kongresa bo slovenščina. 6. kongres Slovenskega mikrobiološkega društva bo potekal v hotelu Kompas na Bledu.

Pomembni datumi:
– oddaja povzetkov: 20. maj 2014
– znižana kotizacija: 6. junij 2014
– čas kongresa: 24. do 26. september 2014

Cenik najdete v PDF dokumentu na koncu obvestila. V celotno kotizacijo so zajeti zbornik povzetkov, vsi dogodki kongresa, kava in prigrizki v odmorih, otvoritvena slovesnost, dve kosili in svečana večerja.
Študentska kotizacija zajema enodnevni vstop na kongres, kavo in prigrizke v odmorih.

Prijave so možne izključno prek spletne strani kongresa:   www.smd-kongres.si
Vsi udeleženci so vabljeni, da se kongresa udeležijo aktivno s predstavitvijo svojega dela v obliki kratkega predavanja ali posterja. Prispevke za kongres v obliki povzetka sprejemamo najpozneje do 20. maja prek spletne strani: www.smd-kongres.si/prispevki, kjer so na voljo podrobnejša navodila za izdelavo povzetka.
Organizacijski/programski odbor kongresa bo izbral prispevke za kratka predavanja, preostali pa bodo predstavljeni v obliki posterjev. Vsi povzetki bodo objavljeni v knjigi povzetkov 6. kongresa Slovenskega mikrobiološkega društva.

V imenu Organizacijskega odbora kongresa vas torej še enkrat prisrčno vabim, da se nam pridružite na Bledu!
Dr. Matjaž Ocepek

DRUGO OBVESTILO z informacijami v PDF obliki (KLIK)