RAZPIS za priznanja Slovenskega mikrobiološkega društva

 

 

Skladno s Pravilnikom o podeljevanju priznanj Slovenskega mikrobiološkega društva

objavljamo

 

RAZPIS

za

PRIZNANJA SLOVENSKEGA MIKROBIOLOŠKEGA DRUŠTVA

 

 

Prijave s predlaganimi kandidati pošljete na posebnem obrazcu, ki je priloga razpisa in ga najdete na povezavi spodaj.
Pravilnik o podeljevanju priznanj SMD 2014 (KLIK za obrazec)
Prijavni obrazec za priznanja SMD (KLIK za obrazec)
Razpis za priznanja SMD (KLIK za obrazec)

 

 

Kandidate za priznanja lahko predlagajo člani SMD (posameznik ali skupina), člani organov društva, pravico do predlaganja ustreznih kandidatov ima tudi komisija za podeljevanje priznanj.

Svoje predloge na izpolnjenem obrazcu, obrazložitvijo in z vsemi zahtevanimi prilogami pošljite na naslov:

 

Slovensko mikrobiološko društvo

Komisija za priznanja

Jamnikarjeva 101

1000 Ljubljana

 

Na ovojnico pripišite: »ZA PRIZNANJA SMD – NE ODPIRAJ!«

 

Rok za oddajo prijav je 30.06.2014.

 

Priznanja bomo slovesno podelili na 6. kongresu Slovenskega mikrobiološkega društva, ki bo na Bledu, od 24. do 26.09.2014.

 

Dodatna pojasnila in vprašanja v zvezi z razpisom naslovite na:

Andrej Steyer (elektronska pošta: andrej.steyer@mf.uni-lj.si ali po telefonu 01/ 543 7459)