Zadnje novice

Dogodek Mladi mikrobiologi se predstavijo

SMD je 24.9.2018 organiziral dogodek ‘Mladi mikrobiologi se predstavijo’, kjer so nam svoje delo predstavili mikrobiologi, ki delajo kot mladi raziskovalci ali pa so v tem letu zaključili svoj doktorat.

 

Beti Vidmar (BF): Razgradnja keratina z anaerobnimi bakterijami
Manja Križman (VF): Razširjenost in genotipizacija sevov E. coli z odpornostjo proti betalaktamskim antibiotikom in fluorokinolonom v živilih živalskega izvora
Katja Molan (BF): Protein kolibaktinske odpornosti ClbS bakterije Escherichia coli je novi DNA vezavni protein, ki ščiti DNA pred nukleolitično razgradnjo
Anja Pavlin (BF): Protein gp6 bakteriofaga GIL01 sproži litični cikel v bakteriji Bacillus thuringiensis
Mihael Špacapan (BF): Časovna desihnhronizacija »zaposlovanja« v biofilmu
Katarina Belcijan (BF): Vpliv sorodstvene diskriminacije na izmenjavo DNA med roji sevov Bacillus subtilis
Jerneja Zupančič (BF): Kaj vse živi v mojem pomivalnem stroju?
Katarina Bačnik (NIB): Infektivnost in raznolikost virusov v vzorcih vtoka in iztoka iz čistilne naprave
Aleksander Mahnič (NLZOH): Analize bakterijske ter glivne združbe z metodami naslednje generacije sekvenciranja

komentarji zaklenjeni
SMD Copyright © 2010