Nagrada za mikrobiološki magisterij leta 2019

Slovensko mikrobiološko društvo je v letu 2020 drugič objavilo razpis za nagrado SMD za mikrobiološki magisterij leta 2019.

Upravni odbor Slovenskega mikrobiološkega društva je med 33 prosto dostopnimi magisteriji s področja mikrobiologije za leto 2019 izbral najboljše magistrsko delo.

 

Priznanje in nagrado SMD za najboljši mikrobiološki magisterij leta 2019 prejeme

 

Urška Skamen za svoje delo »Mikrobna združba sedimentov reke Kamniške Bistrice in frekvenca konjugacijskega prenosa«

  • program Mikrobiologija na Biotehniški fakulteti UL
  • Mentorica: prof. dr. Marjanca STARČIČ ERJAVEC
  • Somentorica: dr. Nataša MORI