Štipendije SMD v letu 2018

Štipendije Slovenskega mikrobiološkega društva za leto 2018 so bile podeljene naslednjim članom:

Jana Avberšek (VF)
Tina Mikuletič (MF)
Bojan Papić (VF)
Marina Klemenčič (FKKT).

Prejemnikom čestitamo!

UO SMD