Obvestilo o prenovljenem Slovenskem mikrobiološkem slovarju

Spoštovan(i)e člani(ce) društva!

Nova pridobitvev naše strokovne terminologije je prenovljen mikrobiološki spletni slovar na portalu Termania. Spletni založnik portala je Amebis d.o.o. iz Kamnika, ki objavlja na njem celo vrsto slovarjev, splošnih in terminoloških. Dodana vrednost te povezanosti v družino slovarjev je, da z vsakim vnosom gesla dobimo vzporedne odgovore; splošnejše (iz Slovenskega pravopisa, SSKJ, Slovenskega oblikoslovnega leksikona in pd.) ali pa nekoliko bolj specifične, kadar prihajajo iz okolja specialnih terminologij (kot je naš slovar ali pa Medicinski slovar, ki v marsičem dobro dopolnjuje cilje našega slovarja).

Kot veste naš Mikrobiološki slovar (KLIK za povezavo do slovarja), nastaja v terminološki komisiji Slovenskega mikrobiološkega društva (TK SMD). Najprej je to bila papirna verzija (leto 1994), kasneje se ji je pridružila spletna verzija na predlogi, ki ni bila najugodnejša za gradnjo sodobnega leksikografskega vira (in bo kmalu ugasnila). Potem pa se nam je ponudila možnost, da nas vzame pod streho firma Amebis in nas vključi v druščino vrhunskih jezikoslovnih virov.

Ta trenutek je v naš slovar vključenih okoli 4500 gesel s področij mikrobiologije in imunologije, uporaben je v odprtem dostopu (z drugimi besedami: brezplačno) in postavljen je “v oblak” kot pravijo temu računalničarji.
Slovar je seveda oblikovan kot projekt s stalnim dograjevanjem zato TK SMD vabi uporabnike k sodelovanju, saj želimo, da bi nadaljnje delo na našem slovarju bilo kar najučinkovitejše in k temu lahko pripomore tudi aktivnejše vključevanje stroke v urejanje, dopolnjevanje in popravljanje slovarja. Tudi v ta namen je dodatno odprt “dedicated” blog (Misloblog, KLIK za povezavo) in vabim vas in seveda vse, ki jim je do slovenske strokovne terminologije, v našo družbo v spletnem okolju. Sodelujte in obveščajte tudi druge.